Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP
   

Nadchodzące wydarzenia:

Hasło miesiąca:

Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Mk 11,25