Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP
   

Nadchodzące wydarzenia:

Hasło miesiąca:

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step!Iz 35,1