Synod Diecezjalny w Pile

Synod Diecezjalny w Pile

  Szymon Krawczyk   |   Dodano:     02.03.2013 23:45

Dnia 2. marca 2013 roku, w Pile, obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Synod ropoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele św. Jana, na którym oprócz Synodałów byli obecni również przedstawiciele lokalnej władzy.

Po nabożeństwie rozpoczęto obrady, które odbywały się w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Pile.

W trakcie sesji odczytano i przyjęto sprawozdanie Biskupa Diecezji, sprawozdania Duszpasterzy Diecezjalnych oraz sprawozdanie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Ks. bp Marcin Hintz w słowach skierowanych do Synodałów mówił o ważniejszych wydarzeniach w roku 2012 w przestrzeni ogólnokościelnej oraz diecezjalnej, podkreślając zaangażowanie poszczególnych parafii w różne inicjatywy związane z "Rokiem Nowych Wyzwań". Biskup Diecezji podkreślił także potrzebę otwarcia się na media oraz - w odniesieniu do danych statystycznych diecezji za 2012 rok - zaakcentował, by skupić się na działalności ewangelizacyjno-misyjnej i diakonijnej w parafiach, bowiem są to narzędzia, przy pomocy których można dotrzeć nie tylko do współwyznawców, ale i ludzi spoza Kościoła.

Po przerwie, w drugiej części obrad, Synodałowie dyskutowali nad projektem preliminarza budżetowego na 2013 rok. Po głosowaniu nad przyjęciem preliminarza odbyło się jeszcze spotkanie świeckich radców z kuratorem Diecezji, panem Piotrem Mańką. Natomiast Księża udali się do kościoła na Konferencję Diecezjalną.

Obrady zakończyły się wspólnym obiadem.comments powered by Disqus comments powered by Disqus