Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

  Szymon Krawczyk   |   Dodano:     12.03.2011 1:03

W dniach 11-12 marca, odbyła się szósta sesja czwartej kadencji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Sesja Synodu odbywała się w Warcinie, w zabytkowej zabudowie należącej do Zespół Szkół Leśnych. Obrady rozpoczęły się w piątek o godz. 1800 wygłoszeniem referatu przez nowego biskupa Diecezji ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcina Hintza pt. Kościół jako wspólnota pastoralna. Po wykładzie miała miejsce długa i ożywiona dyskusja na temat kondycji Kościoła.

Drugi dzień synodu rozpoczęto nabożeństwem ze Spowiedzią i Komunią Św. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił zwierzchnik diecezji, bp Marcin Hintz. W liturgii oprócz niego udział wzięli również ks. radca Jerzy Molin i ks. Wojciech Froehlich.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady plenarne, podczas których wysłuchano sprawozdań duszpasterzy środowiskowych, następnie rozpoczęła się dyskusja nad aktualnymi problemami i zadaniami diecezji.

W pierwszej części obrad zostało przedstawione sprawozdanie finansowe diecezji za rok 2010. Synod przyjął sprawozdanie i udzielił radzie diecezjalnej absolutorium.

W drugiej części obrad przyjęto preliminarz budżetowy na 2011 rok. Zgodnie z nowym prawem dyscyplinarnym Kościoła wybrano świeckich kandydatów do Sądu Dyscyplinarnego Kościoła.

Synod wystąpił do Synodu Kościoła z wnioskiem o wprowadzenie parytetów w wyborach kandydatów duchownych do Synodu Kościoła.

Po zakończonych obradach synodałowie mieli możliwość zwiedzenia zabytkowych pomieszczeń pałacu, należącego dawniej do kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka, którego historię przybliżył dyrektor Zespołu Szkół Leśnych Piotr Mańka.comments powered by Disqus comments powered by Disqus