Promocja książek w toruńskiej Parafii

Promocja książek w toruńskiej Parafii

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     17.12.2013 14:33

Dnia 10 grudnia 2013 roku, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu, o godz. 15.30 w kaplicy przy ul. Strumykowej 8, odbyła się promocja dwóch nowych książek: Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.) oraz Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku, połączona ze spotkaniem z Autorami.

Licznie przybyłych na promocję gości przywitał gospodarz miejscowej Parafii, ks. Jerzy Molin. W spotkaniu, któremu przewodniczył zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp Marcin Hintz, uczestniczyli również niektórzy spośród współautorów książki Kościoły Luterańskie..., m.in. prof. Tadeusz Stegner, prof. Janusz Małłek, dr hab. Tomasz Kempa, dr Piotr Birecki, dr Sylwia Grochowina oraz redaktor naukowy i jednocześnie autor drugiej z publikacji pt. Na emigracji... - dr hab. Jerzy Kłaczkow.

Poszczególni autorzy, zabierając głos, podkreślali, że podjęte przez nich badania, w związku z inicjatywą wydania historii luteran na ziemiach polskich począwszy od Reformacji aż po wiek XX, miały niejednokrotnie pionierski charakter. O skali tego przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że całość publikacji liczy ponad tysiąc stron i stanowi dotychczas najpełniejsze całościowe opracowanie dziejów luteranizmu w Polsce.

Publikacja ta stanowi monumentalną, 3-tomową pracę zbiorową, a poszczególne tomy poświęcone są kolejnym okresom z historii Polski. Pierwszy porusza zagadnienia odnoszące się do czasów nowożytnych i terenów Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Prus Książęcych. Kolejny zamyka okres od rozbiorów do odrodzenia się państwa polskiego w 1918 r. Ostatni tom opisuje dzieje polskiego luteranizmu w XX w.

Natomiast druga, najnowsza publikacja pt. Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku, która została zaprezentowana na spotkaniu, jest kontynuacją i rozszerzeniem badań podjętych już wcześniej przez dra hab. Jarosława Kłaczkowa - autora monografii. Publikacja jest efektem kwerend przeprowadzonych zarówno w państwowych archiwach polskich (Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), kościelnych (Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko–Reformowanego), jak i zagranicznych, znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii (Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum i Instytut im. Władysława Sikorskiego w Londynie) oraz archiwów parafii ewangelickich w Toronto, Birmingham, Londynie i Düseldorfie.

Autor na spotkaniu zaznaczył, że monografia obejmuje losy dwóch oddzielnych emigracji: zarobkowej, która miała miejsce w końcu XIX i na początku XX wieku, głównie do USA oraz emigracji wojennej, z przyczyn politycznych, przede wszystkim do Wielkiej Brytanii, a po roku 1948 z Wielkiej Brytanii dalej do Kanady, Australii, Nowej Zelandii, USA.

Po oficjalnej części spotkania był czas na zakup prezentowanych publikacji, zdobycie autografów oraz wspólną dyskusję przy kawie i cieście.

Obie książki zostały wydane przez toruńską oficynę "Adam Marszałek".comments powered by Disqus comments powered by Disqus