Relacja z drugiego dnia wiosennej sesji DPW

Relacja z drugiego dnia wiosennej sesji DPW

  Szymon Krawczyk   |   Dodano:     25.03.2014 15:47

Drugi dzień sesji Synodu DPW rozpoczął się w sobotni poranek od nabożeństwa spowiednio-komunijnego, które wspólnie poprowadzili ks. bp Marcin Hintz oraz ks. radca Janusz Staszczak.

Słowem Bożym podzielił się z zebranymi Biskup Diecezji, wygłaszając kazanie, którego podstawę stanowił fragment z Listu do Hebrajczyków. Duchowny Radca Diecezji poprowadził natomiast liturgię.

Po nabożeństwie rozpoczęły się właściwe obrady. Jako iż wiosenna sesja Synodu ma charakter sprawozdawczy, Synodałowie wysłuchali najpierw sprawozdań duszpasterzy diecezjalnych. Ze swojej służby oraz z działalności poszczególnych Parafii relacje kolejno zdawali: Duszpasterz Ewangelizacyjno-Misyjny oraz Duszpasterz Motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, Duszpasterz Młodzieżowy – ks. Waldemar Wunsz, Dyrektor Diakonii DPW – ks. Wojciech Froehlich, kapelan EDW – ks. Tomasz Wola i ks. Jerzy Molin, który przedstawił sprawozdanie z działalności ekumenicznej.

Po przyjęciu sprawozdań przez Synod i przerwie swoje słowo za rok 2013 wygłosił Biskup Diecezji. Bp Hintz, odnosząc się do danych statystycznych Diecezji, zaznaczył, że wciąż jesteśmy Kościołem starzejącym się i kurczącym, co oznacza, że należy zintensyfikować pracę ewangelizacyjno-misyjną, zwłaszcza w kontekście obchodzonego w 2014 roku katechizmów. Rok 2013 był rokiem wielu ważnych wydarzeń w Diecezji, podkreślił zwierzchnik DPW, jak choćby organizacja XIX Forum Ewangelickiego w PEA Koszalin, czy też Synodu Kościoła, który jesienią obradował w Warcinie. Takim wydarzeniem w diecezjalnej społeczności było również wydanie książki upamiętniającej wielkiego ewangelickiego filozofa w rocznicę jego urodzin, zatytułowanej Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200. rocznicę urodzin. Biskup podziękował wszystkim duszpasterzom za pełnioną służbę, w szczególności ks. Markowi Loskotowi, który w tym roku, po niemal 20 latach służby w mundurze, przestał pełnić funkcję kapelana wojskowego. Podziękowania Biskup skierował także do Rady Diecezjalnej, zaznaczając bardzo dobrą współpracę.

Po przyjęciu sprawozdania Biskupa Diecezji za rok 2013 Synod zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła radca Diecezji Dorota Mielczarek, oraz protokołem z posiedzenia Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej. Następnie omówiono i odpowiednią uchwałą przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2014. Na zakończenie był czas na tzw. wolne wnioski. Synodałowie najwięcej czasu poświęcili przygotowaniom do obchodów 500-lecia Reformacji, różnym inicjatywom, które mogłyby uświetnić uroczystości w roku 2017. Zgodnie z zapowiedzią Rady Diecezjalnej obchodom 500-lecia Reformacji będzie poświęcona kolejna, jesienna sesja Synodu DPW w Bydgoszczy.

Obrady zakończył bp Hintz modlitwą i błogosławieństwem, po czym udano się na wspólny obiad.comments powered by Disqus comments powered by Disqus