W Koszalinie obradowała Rada Diecezjalna DPW

W Koszalinie obradowała Rada Diecezjalna DPW

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     02.01.2015 19:11

Ostatnie w 2014 roku posiedzenie Rady Diecezjalnej odbyło się dnia 3 grudnia 2014 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie. Rada Diecezjalna po raz pierwszy obradowała w nowym składzie, po tym jak kuratorem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, na jesiennym Synodzie w Bydgoszczy, została wybrana Izabela Główka-Sokołowska z PEA Koszalin.

W skład Rady Diecezjalnej wchodzą ponadto: z urzędu zwierzchnik Diecezji - ks. bp prof. Marcin Hintz, oraz wybrani przez Synod: radca duchowny - ks. Janusz Staszczak proboszcz PEA Koszalin i radca świecki - Dorota Mielczarek z PEA Gdańsk-Sopot.

Czteroosobowa Rada Diecezjalna jest władzą wykonawczą Diecezji. Do zadań Rady Diecezjalnej należy m.in. zarządzanie majątkiem Diecezji, wykonywanie uchwał Synodu Diecezjalnego, zajmowanie się sprawami bieżącymi Diecezji, a także sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone. comments powered by Disqus comments powered by Disqus