Konferencja prasowa poświęcona obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu

Konferencja prasowa poświęcona obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     01.12.2015 17:20

1 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Gdańska odbyła się konferencja prasowa poświęcona planowanym obchodom jubileuszu 500-lecia Reformacji w Trójmieście i na Pomorzu w 2017 roku.

W konferencji wzięli udział m.in. zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, ks. bp prof. Marcin Hintz, Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, Wiceprezydent Miasta Sopotu, Marcin Skwierawski, Dziekan Wydziału Historycznego UG, prof. Wiesław Długokęcki oraz ks. kmdr por. Marcin Pilch.

Konferencja miała za zadanie przybliżyć inicjatywę obchodów oraz sam jubileusz, a także promować wszelkie działania, które będą realizowane zarówno przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską jak i Parafię E-A w Gdańsku-Sopocie, wspólnie z trójmiejskimi instytucjami i partnerami.

Przedstawiono ramowy plan obchodów 500-lecia Reformacji, które będą skupiać się wokół kilku najważniejszych wydarzeń,  mających na celu prezentację kilkusetletniego dziedzictwa społeczno-kulturalnego społeczności ewangelickiej w Gdańsku oraz jej roli w rozwoju miasta i regionu na przestrzeni stuleci. Program ten realizowany będzie przez DPW we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Uniwersytetem Gdańskim, Polską Filharmonią Bałtycką oraz wieloma innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi regionu.

Muzeum Narodowe pragnie przygotować wystawę, która przybliży zarówno najważniejsze wątki związane z historią protestantów w Gdańsku oraz zaprezentuje dzieła sztuki powstałe w czasie, gdy Gdańsk był częścią Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ze szczególnym akcentem na dorobek artystyczny najwspanialszej epoki w dziejach miasta, czyli tzw. złotego wieku przypadającego na XVI i XVII stulecie. Partnerami przedsięwzięcia będą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Biblioteka Gdańska PAN, Nadbałtyckie Centrum Kultury. Dopełnieniem ekspozycji będzie gra miejska nawiązująca do miejsc związanych z tradycjami ewangelickimi.

Ważnym elementem obchodów będzie interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona dziejom protestantyzmu na Pomorzu Gdańskim, która zorganizowana będzie we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, zakończona wydaniem publikacji nt. Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu.

Istotną rolę w prezentacji artystycznego dorobku protestantyzmu przypisać należy także muzyce. Głównym wydarzeniem w tej dziedzinie będzie Koncert Reformacyjny w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. W trójmiejskim programie planowane są także cykle koncertów o charakterze kameralnym w miejscach udostępnionych przez organizatorów i partnerów projektu.

Docelowo na terenie Gdańska ma zostać utworzone Centrum Kultury Ewangelickiej ze stałą ekspozycją i prezentacjami dla trójmiejskich szkół.

Obchody zostaną zainaugurowane już w październiku 2016 roku koncertem dla mieszkańców Trójmiasta w sopockim kościele Zbawiciela.

Na dzień dzisiejszy patronat honorowy nad obchodami potwierdzili Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz oraz Prezydent Miasta Sopotu, Jacek Karnowski.

Relacja i foto: ks. Marcin Rayss.comments powered by Disqus comments powered by Disqus