Konferencja w 470. rocznicę śmierci Reformatora Kościoła ks. dra Marcina Lutra

Konferencja w 470. rocznicę śmierci Reformatora Kościoła ks. dra Marcina Lutra

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     12.02.2016 20:14

Dnia 9 lutego 2016 roku w toruńskiej plebanii odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP oraz miejscową parafię. Konferencja poświęcona była Reformatorowi Kościoła ks. dr. Marcinowi Lutrowi w 470. rocznicę jego śmierci.

W konferencji wzięli udział toruńscy parafianie, przedstawiciele środowiska naukowego, studenci teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, duchowni Diecezji: Pomorsko-Wielkopolskiej, Warszawskiej oraz Mazurskiej.

Wśród zaproszonych gości – wykładowców – znaleźli się ks. prof. Johannes Schilling, prezydent międzynarodowej organizacji Luther-Gesellschaft zrzeszającej naukowców, głównie teologów i historyków Reformacji, na całym świecie. Luther-Gesellschaft, która swoją siedzibę ma w Wittenberdze, powstała w 1918 roku i liczy obecnie ponad tysiąc członków. Jej celem jest popularyzacja dziedzictwa XVI-wiecznej Reformacji, przede wszystkim spuścizny pozostawionej przez ks. Marcina Lutra i jego współpracowników. Organizacja wydaje w tym celu rocznik Lutherjahrbuch, czasopismo Luther, organizuje różnego rodzaju seminaria, konferencje i spotkania. Drugim z zaproszonych z Niemiec wykładowców był ks. dr Christoph Ehricht, nadradca Ewangelickiego Kościoła Północnych Niemiec, z którym Diecezja Pomorsko-Wielkopolska ma podpisane partnerstwo.

Rodzimych naukowców podczas konferencji reprezentowali: ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz oraz dr Jerzy Sojka – wykładowcy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Konferencja rozpoczęła się krótkim rozważaniem i modlitwą, które poprowadził gospodarz miejsca, proboszcz toruńskiej parafii, ks. Michał Walukiewicz, a następnie zebrani wysłuchali czterech referatów. Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. Johannes Schilling. W swoim wystąpieniu na wstępie powiedział o idei świętowania jubileuszu 500-lecia Reformacji, stanie przygotowań do obchodów w Niemczech, po czym skupił się na tym, co najistotniejsze – na próbie odpowiedzenia na pytanie „co jest reformacyjnego w Reformacji?”.  Prof. Schilling stwierdził, że na tak postawione pytanie najwłaściwszą odpowiedzią byłoby: odkrycie przez Reformatorów „na nowo” Ewangelii.  Gdybyśmy mieli znaleźć jedną, centralną myśl, która określiłaby charakter, sens, poselstwo Reformacji, to byłaby to ta przed chwilą wspomniana ­– powiedział prezydent Luther-Gesellschaft.

Rzeczą, którą referent podkreślił w szczególny sposób jest to, że stojący przed nami jubileusz Reformacji nie kieruje się przeciwko komukolwiek lub czemukolwiek. Reformacja nie była bowiem wyłącznie dziełem ludzi, ale była dziełem spowodowanym poprzez działanie Ducha Świętego – powiedział prof. Schilling. Reformacja, a za nią idący nowy kształt czy definicja Kościoła, musi być pojmowana przez chrześcijan jako Boże dzieło (…) jubileusz Reformacji nie jest tylko świętem protestantów, którzy chcą swoją ewangelicką konfesyjność czy kościelność budować kosztem innych chrześcijańskich Kościołów. Choć z drugiej strony oczywiście nie oznacza to, że mamy wstydzić się dokonań Reformacji. Wręcz przeciwnie – chcemy o niej przypominać, nie mamy bowiem powodu, aby ukrywać to, co dla nas ważne i istotne – mówił.

Drugi w kolejności głos zabrał dr Jerzy Sojka, który wygłosił referat pt. Marcin Luter – myśl i teologia w najnowszej debacie Światowej Federacji Luterańskiej, a następnie ks. dr Christoph Ehricht mówił o obchodach jubileuszu Marcina Lutra z okazji 500-lecia jego urodzin w roku 1983 w podzielonych wówczas Niemczech.

Jako ostatni swój referat wygłosił gospodarz konferencji i jej główny organizator, ks. bp prof. Marcin Hintz, który w prezentacji multimedialnej ukazał Myśl Lutra w recepcji polskiej myśli teologicznej XX i XXI wieku. Referent dokonał wyboru i omówienia publikacji wydanych w języku polskim: tekstów, biografii, dorobku naukowego Lutra  – zarówno tłumaczonych z języków obcych, jak i oryginalnych – które ukazały się w Polsce, przede wszystkim w XX wieku.

Wielowątkową dyskusję na zakończenie konferencji poprowadził zwierzchnik Diecezji Warszawskiej KEA w RP, ks. bp Jan Cieślar.

W imieniu Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca oraz Konsystorza KEA w RP, pozdrowienia dla organizatorów i uczestników konferencji przekazał ks. radca Piotr Gaś.

Relacja: ks. Marcin Rayss.comments powered by Disqus comments powered by Disqus