Obrady Rady Diecezjalnej po raz pierwszy w nowym składzie

Obrady Rady Diecezjalnej po raz pierwszy w nowym składzie

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     11.04.2017 13:02

Dnia 10 kwietnia 2017 roku w Sopocie obradowała Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Podczas wiosennej sesji Synodu DPW w Bydgoszczy, 11 marca 2017, Synod wybrał nową Radę Diecezjalną. Na radcę duchownego diecezji wybrano ks. Janusza Staszczaka - proboszcza parafii E-A w Koszalinie i radcę Konsystorza; kuratorem diecezji została wybrana p. Izabela Główka-Sokołowska z parafii w Koszalinie; radcą świeckim został wybrany prof. Jarosław Kłaczkow z parafii w Toruniu; w skład Rady Diecezjalnej wchodzi z urzędu również zwierzchnik diecezji - ks. bp Marcin Hintz.

W Sopocie, po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz Kościoła, Rada Diecezjalna obradowała po raz pierwszy w nowym składzie. Rada zapoznała się z programem obchodów 500-lecia Reformacji w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Omówiono również program obchodów centralnych w Warszawie oraz w pozostałych diecezjach naszego Kościoła.

Głównym przedmiotem obrad były bieżące sprawy administracyjne poszczególnych parafii.comments powered by Disqus comments powered by Disqus