Obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji w Kaliszu

Obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji w Kaliszu

  Parafia Kalisz   |   Dodano:     07.11.2017 14:39

Dnia 6 listopada 2017 roku w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza odbyły się obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji w Kaliszu. W programie obchodów przewidziano m.in. prelekcję i prezentację multimedialną.

Gospodarzami obchodów byli Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu i ks. Michał Kühn, proboszcz-administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu. W Sali Recepcyjnej Ratusza gości powitał prezydent Kalisza. - Dawny Kalisz był miejscem, w którym spotykały się różne kultury, narodowości, wyznania - mówił Grzegorz Sapiński. - Ich współistnienie złożyło się na bogatą tradycję naszego miasta. Społeczność zwolenników reformacji obecna jest w Kaliszu od 500 lat. To ogrom historii grodu nad Prosną, na której kartach zapisali się wybitni przedstawiciele Ewangelików. Byli wśród nich fabrykanci i rzemieślnicy, wprowadzający nowoczesne techniki produkcji, znakomicie organizujący swoją pracę, założyciele straży ogniowej, działający na rzecz wspólnego dobra, filantropi, pochylający się nad ubogimi i samotnymi. Gospodarność przedstawicieli ewangelickiej społeczności Kalisza wyrażała się między innymi przez udział w towarzystwie kredytowym, kasie pożyczkowej oraz w sukcesach, jakie osiągały realizowane przez nich przedsięwzięcia. Warto wspomnieć chociażby o słynnych na cały świat fortepianach i pianinach Calisia. Najlepsze kaliskie hotele i apteki były prowadzone przez Ewangelików. Aktywnie uczestniczyli oni w życiu społecznym i kulturalnym. Warto wspomnieć chociażby Kaliskie Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze, które świętowało niedawno jubileusz 160-lecia istnienia. Świadomi bogatej historii wyznawców protestantyzmu, która przypadła w udziale naszemu miastu, możemy życzyć sobie z okazji 500-lecia Reformacji, abyśmy razem w zgodzie współtworzyli Kalisz, naszą małą ojczyznę.   

Podczas konferencji ks. bp. prof. dr. hab. Marcin Hintz omówił Reformację jako proces teologiczny, kościelny i społeczny, następnie z prelekcją nt. „Ewangelików pogranicza (w południowej Wielkopolsce) – w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i sąsiednich miastach (Jarocin, Kępno, Pleszew, Ostrzeszów)” wystąpił Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Na zakończenie spotkania zaprezentowana została prezentacja multimedialna pt. „Materiały źródłowe do dziejów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu w zasobie Archiwum Państwowego” przez Edytę Pietrzak Kierownika Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Archiwum Państwowego w Kaliszu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej Łukasz Buzun, Wicestarosta Kaliski Jan Adam Kłysz, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Prus.

Źródło: www.kalisz.pl / www.powiat.kalisz.pl

 comments powered by Disqus comments powered by Disqus