Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Poznaniu

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Poznaniu

  Parafia Poznań   |   Dodano:     27.02.2019 19:25

W niedzielę 10 lutego 2019 r. w poznańskim kościele Łaski Bożej miało miejsce nabożeństwo, w czasie którego w urzędowanie została wprowadzona nowo wybrana Rada Parafialna. Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem do kościoła  członków Rady Parafialnej, poprzedzających ks. prof. Marcina Hintza, biskupa diecezji pomorsko-wielkopolskiej, księdza proboszcza Marcina Kotasa i księdza wikariusza Marcina Liberackiego. Słowa powitania wygłosił ks. Marcin Kotas, następnie ks. Marcin Liberacki poprowadził liturgię spowiednią. W liturgii wstępnej udział wzięli także członkowie Rady Parafialnej p. Magdalena Kociorska oraz p. Piotr Bisok, którzy odczytali teksty biblijne.

Kolejnym ważnym punktem był akt ślubowania i wprowadzenia w urząd nowej Rady, którego dokonał biskup diecezjalny. Oto lista członków Rady wybranych podczas Zgromadzenia Parafialnego w dniu 19 listopada 2018 r. na  nową pięcioletnią kadencję 2019-2024: Piotr Bisok, Jerzy Domasłowski, Jerzy Gizło, Przemysław Hewelt, Elżbieta Jen, Magdalena Kociorska, Martina Meyer, Bernard Rozwałka, Lesław Szymaszkiewicz oraz z urzędu proboszcz ks. Marcin Kotas i wikariusz ks. Marcin Liberacki. Kazanie na tekst z Ewangelii Marka 4,35-41 wygłosił bp prof. Marcin Hintz. Doniosłość chwili podkreślił liczny udział zboru w Komunii Św.

Bezpośrednio po nabożeństwie w sali przy kościele odbyło się sprawozdawcze zgromadzenie parafialne. Po nim miało miejsce osobne spotkanie radnych z biskupem diecezjalnym, który przypomniał obowiązki członków gremium i podstawowe kierunki, w jakich powinni rozwijać działalność dla dobra zboru, diecezji i całego Kościoła.

Ks. Marcin Liberackicomments powered by Disqus comments powered by Disqus