Obrady Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Relacja

Obrady Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Relacja

  Szymon Krawczyk   |   Dodano:     07.03.2012 0:26

W dniach 2-3 marca 2012 r. w centrum parafialnym parafii w Poznaniu obradował Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Było to posiedzenie wyborczo-sprawozdawcze otwierające nową, piątą kadencję Synodu. W obradach Synodu wziął udział biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz pani biskupowa Beata Michałek-Samiec. Zwierzchnik Kościoła prowadził część wyborczą Synodu.

Obrady rozpoczęły się w piątek uroczystą modlitwą, podczas której każdy członek Synodu złożył ślubowanie i przyjął życzenia oraz gratulacje z rąk biskupa diecezjalnego ks. Marcina Hintza. Kolejnym punktem piątkowych obrad Synodu było wysłuchanie referatów ściśle związanych z hasłem roku 2012, który w kościele został ogłoszony Rokiem Nowych Wyzwań. Synodałowie wysłuchali trzech referatów: ks. bp. prof. Marcina Hintza pt. Chrześcijaństwo wobec nowych wyzwań natury globalnej; ks. Michała Walukiewicza pt. Rok Nowych wyzwań w Państwie, Kościele i Rodzinie; ks. Wojciecha Płoszka pt. Nabożeństwo – Służba – Zabawa. Wyzwania w duszpasterstwie młodzieży. Po referatach wywiązała się dyskusja, zgromadzeni na sali zgłaszali swoje przemyślenia, wnioski i pytania dotyczące zagadnień poruszanych przez prelegentów. 
Pierwszy dzień obrad synodu zakończył się autoprezentacją Synodałów, podczas której uczestnicy obrad mogli się lepiej poznać. W Synodzie V kadencji poda 25% świeckich Synodałów stanowią osoby nowe, wybrane na pięcioletnią kadencję.

Drugi dzień obrad rozpoczął się uroczystym nabożeństwem, ze spowiedzią i Komunią Świętą podczas, którego kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec. Następnie rozpoczęła się część sprawozdawcza, którą prowadził bp Hintz. Wysłuchano sprawozdań z działalności Duszpasterstw środowiskowych funkcjonujących w Diecezji. W tej część obrad Synod przyjął również sprawozdanie finansowe i udzielił radzie diecezjalnej absolutorium za 2011 r. Przyjęto też preliminarz budżetowy na rok 2012.

Następnie zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Diecezjalnym dokonano wyboru nowego kuratora diecezjalnego, został nim Piotr Mańka z parafii w Słupsku. Radcą duchownym wybrany został ks. Janusz Staszczak z parafii w Koszalinie. Na świeckiego członka Rady Diecezjalnej wybrana została Dorota Mielczarek z parafii w Sopocie. Natomiast delegatami Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej do Synodu Kościoła zostali wybrani: Jerzy Gizło z parafii w Poznaniu oraz Izabela Główka-Sokołowska z parafii w Koszalinie. Na koniec Synodu, bp Samiec udzielił wszystkim błogosławieństwa.comments powered by Disqus comments powered by Disqus