Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP

Diakonia Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Koordynatorem Diakonii w naszej Diecezji jest ks. Wojciech Froelich - z parafii Słupsk.

Zapraszamy również na główną stronę Diakonii Kościoła.