Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

  Szymon Krawczyk   |   Dodano:     28.02.2012 0:32

Porządek obrad I Sesji V Synodu Diecezji Pomorsko–Wielkopolskiej.

Piątek – 2 marca 2012

1. Kolacja – 18:00.
2. Modlitwa i Otwarcie I sesji V Synodu Diecezji o godz. 18:30.
3. 
Ślubowanie nowo wybranych delegatów.

Sesja I - referatowa

4. Wykład pt. CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC NOWYCH WYZWAŃ natury globalnej - ks. bp Marcin Hintz.
5. Wykład pt. ROK NOWYCH WYZWAŃ w Państwie, Kościele i Rodzinie - ks. Michał Walukiewicz.
6. 
Wykład pt. NABOŻEŃSTWO – SŁUŻBA – ZABAWA. Wyzwania w duszpasterstwie młodzieży - ks. Wojciech Płoszek.
7. Dyskusja.
8. Autoprezentacja Synodałów (1,5 minuty na wystąpienie).
9. 
Zakończenie I dnia obrad modlitwą.

Po zakończeniu I Sesji Synodu odbędzie się Diecezjalna Konferencja Księży .

Sobota – 3 marca 2012

10. Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godz. 8:30.
11. Śniadanie.

Początek obrad o godz. 10:30

Sesja II – sprawozdawcza

12. Wybór sekretarzy i komisji skrutacyjnej do wyborów Rady Diecezjalnej.
13. Przyjęcie porządku obrad.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Uzupełnienie składu Synodu diecezjalnego o przedstawicieli organizacji działających na terenie Diecezji – wniosek Rady Diecezjalnej.
16. Sprawozdanie Diecezjalnego Duszpasterza Ewangelizacyjno-Misyjnego i Motocyklistów.
17. Sprawozdanie Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego.
18. Sprawozdanie Diecezjalnego Duszpasterza Diakonii – Dyrektora Diakonii Pomorsko-Wielkopolskiej.
19. Sprawozdanie z działalności duszpasterstwa wojskowego z terenu Diecezji.
20. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
21. Sprawozdanie Biskupa Diecezjalnego i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
22. Sprawozdanie Rady Diecezjalnej i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
23. Sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2011, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za rok 2011.
24. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej.
25. Preliminarz budżetowy na rok 2012 i głosowanie nad jego przyjęciem.

Sesja III - wyborcza (prowadzi Biskup Kościoła Jerzy Samiec)

26. Wybory Świeckiego Kuratora Diecezjalnego
27. Wybory Radców Rady Diecezjalnej
28. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej
29. Wybory Delegatów Świeckich do Synodu Kościoła
30. Wolne wnioski.
31. Zakończenie I sesji V Synodu Diecezji.

Obiad ok. godz. 16:00comments powered by Disqus comments powered by Disqus