Rekolekcje i Obrady Synodu w Toruniu

Rekolekcje i Obrady Synodu w Toruniu

  Szymon Krawczyk   |   Dodano:     22.11.2011 0:39

W dniu 19 listopada 2011 r. w Toruniu obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Była to ostatnia sesja IV kadencji Synodu.

Posiedzenie było poprzedzone rekolekcjami, w których uczestniczyli nie tylko synodałowie, ale również pracownicy parafii. Rekolekcje rozpoczęły się w nabożeństwem w kościele św. Szczepana, podczas którego kazanie, na tekst z 1 Kor 12,12-14.26.27, wygłosił ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz parafii ewangelickiej w Lublinie. Następnie w pomieszczeniach parafialnych, w kaplicy, przy ul. Strumykowej ks. dr D. Chwastek kontynuował rekolekcje, w czasie których wygłosił wykład pt. Ewangelicka teologia krzyża z perspektywy współczesności. Prelegent w pierwszej części omówił myśl lutra dotyczącą teologii krzyża, a następnie odniósł się do współczesnych zagadnień i problemów. Wykład wywołał ożywioną dyskusję wśród uczestników i wymianę doświadczeń.

Rok 2012 w Kościele Luterańskim w Polsce będzie przebiegać pod hasłem Rok Nowych Wyzwań. Wykład ks. dr. Chwastka wprowadził więc w problematykę roku 2012. Po rekolekcjach zwierzchnik Diecezji ks. bp Marcin Hintz otworzył plenarną sesję Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Biskup wygłosił sprawozdanie podsumowujące pierwszy rok swojego urzędowania w Diecezji. Następnie poruszono kwestię, którymi Synod będzie zajmował się w następnej kadencji.comments powered by Disqus comments powered by Disqus