Ordynacja na księży - Relacja

Ordynacja na księży - Relacja

  Kamila Błaszczyk   |   Dodano:     21.11.2013 17:31

W Przedostatnią Niedzielę Roku Kościelnego, 17 listopada 2013 roku, w ewangelickim kościele Zbawiciela w Sopocie odbyła się uroczystość ordynacji dwóch magistrów teologii ewangelickiej na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: ks. Marcina Rayssa oraz ks. Łukasza Zielińskiego.

Licznie zgromadzeni goście, duchowni oraz parafianie byli świadkami aktu ordynacji dokonanego przez zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bpa Jerzego Samca, biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcina Hintza oraz emerytowanego biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. Michała Warczyńskiego. Akt ordynacji poprzedziło ślubowanie i przysięga na wierność Słowu Bożemu oraz księgom wyznaniowym ewangelickiego Kościoła. Asystenci nałożyli ordynowanym komże – symbol czystości.

Asystentami ks. Marcina Rayssa byli ks. bp prof. Marcin Hintz oraz ks. kmdr Marek Loskot z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy. Asystentami ks. Łukasza Zielińskiego byli ks. radca Robert Sitarek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku oraz ks. ppłk SG Kornel Undas z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie.

Liturgię spowiednią przeprowadził ks. radca Robert Sitarek, zaś liturgię komunijną przeprowadził ks. bp Jerzy Samiec wraz z ks. bp. prof. Marcinem Hintzem. Nowoordynowani wygłosili krótkie przemówienia dotyczące ich powołania do służby dla Kościoła Chrystusa oraz podziękowania.

Nabożeństwo miało wyjątkową oprawę muzyczną dzięki występom dwóch chórów:  Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy pod dyr. dra Jakuba Kwintala oraz Chóru Gloria Dei z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku-Gdyni-Sopocie pod dyr. Aleksandra Przeradowskiego. Chór bydgoski wykonał pieśń Co złożę Zbawicielowi? – W.A. Post, a chór sopocki pieśń O, Panie, błogosławić racz – F. Ellor. Oba chóry wykonały również wspólnie pieśń pt. Błogosławieństwo – C. Barrows. Swoją grą nabożeństwo uświetnili także muzycy: Aleksander Przeradowski (organy) oraz Adam Skrzypkowski (trąbka), wykonując wspólnie utwory: Trumpet Voluntary – Jeremiah Clarke, Gabriel’s Oboe – Ennio Morricone i Trumpet Tune – Henry Purcell.

Po uroczystości oficjalnej goście wraz z młodymi duchownymi udali się na poczęstunek. Na miejscu odczytane zostały gratulacje i listy księży oraz pracowników kościelnych, którym nie udało się dotrzeć na nabożeństwo. Ks. bp Jerzy Samiec z dniem ordynacji mianował ks. Marcina Rayssa na wikariusza Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, a ks. Łukasza Zielińskiego na wikariusza Parafii w Kłodzku.

Młodzi duchowni dziękują wszystkim za pomoc przy organizacji uroczystości oraz proszą wiernych naszego Kościoła o modlitwę i duchowe wsparcie.


Kamila Błaszczyk.comments powered by Disqus comments powered by Disqus