Reformacyjne Rekolekcje Synodalne Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP Poznań, 9 listopada 2013

Reformacyjne Rekolekcje Synodalne Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP Poznań, 9 listopada 2013

  ks. Michał Kühn   |   Dodano:     23.11.2013 21:22

W dniu 9 listopada 2013 r. odbył się rekolekcyjny Synod Diecezjalny, Diecezji Pomorsko-Wlkp. w Poznaniu. Obrady Synodu rozpoczęły się nabożeństwem prowadzonym przez ks. bp prof. Marcina Hintza, Księdza Radcę Janusza Staszczaka, miejscowego proboszcza oraz jednego z zaproszonych  gości z Kościoła Nordkirche, z którym Diecezja Pomorsko Wlkp. posiada partnerstwo. Uroczyste nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Św., zaś Słowem Bożym służył gospodarz parafii ks. Marcin Kotas.

Podczas Synodu wygłoszone zostały trzy referaty:

- Pan dr Jerzy Sojka wygłosił referat na temat: „Grzesznik szukający Boga. Pytania o pokutę i spowiedź w teologii Marcin Lutra”,

- Kolejny referat wygłosił Pan mgr Łukasz Barański, którego temat brzmiał: „Wymiana korespondencji pomiędzy Reformatorami”,

- Ostatni z referatów przedstawił ks. dr Christoph Ehricht z Kościoła Nordkirche, dotyczący Jana Bugenhagena.

Uczestnicy Synodu mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji po przedstawionych referatach i zadawania pytań samym prelegentom.

W kolejnym punkcie obrad Zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wlkp. podał aktualne i najważniejsze wydarzenia  z życia Diecezji oraz odpowiadał na pytania zadawane przez Synodałów.

Rekolekcyjny Synod zakończony został modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez Biskupa Diecezji.

xmk

  comments powered by Disqus comments powered by Disqus