Ekumeniczne spotkanie z przeszłością

Ekumeniczne spotkanie z przeszłością

  ks. Michał Kühn   |   Dodano:     01.12.2013 0:15

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu w porozumieniu z Nadleśnictwem Turek oraz Towarzystwem Przyjaciół Brudzewa przyczyniła się do upamiętnienia cmentarza ewangelickiego w Porożu Starym. Relacja ze spotkania:

Wspólna modlitwa, przedstawienie krótkiej historii cmentarza, udostępnienie tablicy informacyjnej oraz zapalenie zniczy towarzyszyło ekumenicznemu spotkaniu z przeszłością, które odbyło się dzisiaj, 20 listopada na cmentarzu ewangelicko- augsburskim w Porożu Starym w gminie Malanów.

Cmentarz ewangelicki w Porożu Starym to największy i najlepiej zachowany cmentarz w gminie Malanów. Powstał w roku 1772, a pierwsze udokumentowane pochówki miały miejsca po 1975 r. Przed 1945 r. wieś zamieszkiwana była w większości przez społeczność ewangelików, jak również baptystów i ludność wyznania rzymsko- katolickiego. Ewangeliccy mieszkańcy Poroża przynależeli do parafii w Prażuchach Starych, założonej w roku 1808. Tutaj mieli swoją szkołę, a baptyści swój Dom Modlitwy. Nekropolia funkcjonowała do końca II wojny światowej, po czym po wysiedleniach niemieckich uległa częściowej dewastacji. Do dzisiaj zachowało się kilka grobowców, niektóre z nich posiadają wierszowane inskrypcje epitafijne, z czego jedna z zachowanych posiada inskrypcję z cytatem biblijnym z Księgi Objawienia „Nie będą już łaknąć, ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce, ani żaden upał”.

Spotkanie w Porożu Starym rozpoczęło się wspólną modlitwą, poprowadzoną przez proboszcza parafii Przespolew ks. Piotra Bamberskiego oraz pastora Michała Kuhn z kaliskiej Parafii Ewangelicko- Augsburskiej. Następnie kilka słów podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do upamiętnienia tego szczególnego dla historii miejsca skierował do zebranych Szymon Kroszczyński, członek Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa. Dziękował za pomoc i zaangażowanie Nadleśnictwa Turek, fundatora dwujęzycznej tablicy informacyjnej oraz Andrzeja Smolicha, inicjatora przedsięwzięć związanych z odrestaurowywaniem zapomnianych cmentarzy.

- To ważna lekcja historii i wyraz postawy obywatelskiej – mówił Szymon Kroszczyński – Cieszę się, że pomimo pracy i pędu dnia znalazło się kilka osób o nieco innej wrażliwości, które zechciały tu dzisiaj przybyć i wspólnie pomodlić się za tych, którzy tu spoczywają.

Podsumowaniem spotkania było zapalenie zniczy  i złożenie kwiatów na zachowanych grobach. Wśród delegacji znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy w Malanowie, Gimnazjum w Malanowie, Nadleśnictwa Turek oraz mieszkańców wsi i parafii.

autor:Marta Jachimowska

za portalem:www.iturek.netcomments powered by Disqus comments powered by Disqus