Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za 2013 rok

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za 2013 rok

  Parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie   |   Dodano:     02.01.2014 15:52

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego za rok 2013, który jest czasopismem naukowym wydawanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku. Gdański Rocznik Ewangelicki znajduje się na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW Lista B i uzyskał w tym roku aż 5 punktów, co jest wynikiem ogromnej pracy i zasługą całej Redakcji GRE.
Nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego do odebrania jest w kancelarii trójmiejskiej Parafii przy ul. Kościuszki 51 w Sopocie. W bieżącym numerze znajdują się poniższe artykuły:

Ks. bp Marcin Hintz, Słowo Wstępne
Informacja o stypendium dla studentów zajmujących się badaniem dziejów protestantyzmu.

HISTORIA

Wawrzyniec Markowski, Jan i Karol Wesleyowie - ojcowie metodyzmu
Adrian Uljasz, Jura Gajdzica (1777-1840). Chłopski bibliofil i pamiętnikarz z ziemi cieszyńskiej
Magdalena Staręga, Dzieje i architektura pomennickiego kościoła w Gdańsku
Maciej Kurpiewski, Historia wspólnoty ewangelickiej w Wejherowie i jej cmentarz w latach 1643-1951
Grzegorz Jasiński, Ewangelickie zkłady opiekuńcze na Mazurach w drugiej połowie XIX w.
Lucyna Żukowska, Szkic działalności opiekuńczo-wychowawczej ewangelickiej Misji Wewnętrznej w Gdańsku w I połowie XX w.
Jerzy Domasłowski, Dzieje Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdyni (1931-1939). Część II
Rainer Zacharias, Evangelisches Leben in und um Marienburg/Malbork bis 1772

TEOLOGIA

Kalina Wojciechowska, Odpuścić grzechy, zachować wiernych (J 20,23)
Paweł Matwiejczuk, Spowiedź w czasach Reformacji
Jerzy Sojka, Pokuta w luterańskich księgach wyznaniowych
Adam Malina, Formuły spowiednie w XX-wiecznych agendach i śpiewnikach polskiego luteranizmu
Knud Henrik Boysen, Hiob und seine modernen Freunde. Teil I
Wojciech Gajewski, Rzekł mu Piłat: Co to jest prawda? Emet i aletheia w tradycji żydowskiej i grecko-rzymskiej. Kulturowo-teologiczne odczytanie J 8,31-32 i J 18,37-38a. Część I
Grzegorz Szamocki, Rachab i Rut. Wiara dwu kobiet z rodowodu Jezusa
Henning Theissen, Der gemeinsame reformatorische Grund des Glaubens
Christoph Ehricht, Die baltischen Lande im Zaitalter der Reformation und Konfessionalisierung

RECENCJE

Wojciech Gajewski, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7,24-27, Mt 24,45-51; Łk 15,11-32 (Jan Iluk)
Aktualność Sorena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze - w 200. rocznicę urodzin (Jarosław Jagiełło)
Dariusz M. Bryćko, The Irenic Calvinism of Daniel Kałaj (d. 1681): A Study in the History and Theology of the Polish-Lithuanian Reformation (Waldemar Kowalski)
Monika Kuleczka, Między sztuką a religią: dramat i teatr protestancki w Prusach Królewskich (Gdańsk, Toruń, Elbląg, 1550-1650) na tle mieszczańskiej kultury materialnej i duchowej (Janusz Małłek)
Michael G. Muller, Zrozumieć Polską historię (Janusz Małłek)
Helena Karczyńska, Odnowiona Jednota Braterska. Z dziejów ruchu religijnego herrnhutów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie (Janusz Małłek)
Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), red. nauk. Jarosław Kłaczkow (Aneta Sokół)

ROZMOWY

Maria Drapella, Ponad pół wieku wspólnej drogi... Rozmowa z Czesławą i Karolem Toeplitzami
Karol Toeplitz, Ile razy zapiał kur?
Karol Toeplitz, Kuszenie świętego Piotra Apostoła

KALENDARIUM

Iwona Hintz, Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie za rok 2013

 

Więcej informacji na temat Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego znajdą państwo na stronie: http://www.gre.luteranie.pl/comments powered by Disqus comments powered by Disqus