Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Warcinie - dzień pierwszy

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Warcinie - dzień pierwszy

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     25.03.2014 10:52

W dniach 14-15 marca 2014 roku w Warcinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Dzięki uprzejmości kuratora Diecezji, Piotra Mańki – na co dzień dyrektora Technikum, sesja mogła odbyć się ponownie na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od modlitwy w zabytkowym, XVII-wiecznym kościele, przeniesionym z Ciecholubia i odrestaurowanym w Warcinie. Rozważanie poprowadził ks. Wojciech Froehlich z PEA Słupsk.

Po wspólnej modlitwie Synodałowie udali się do budynku starej wozowni, gdzie miały miejsce obrady. Po przywitaniu przez zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bpa Marcina Hintza, nastąpiło ślubowanie i przyjęcia do grona Synodu dwóch nowych członków: Macieja Ptaka z PEA Turek oraz wikariusza diecezjalnego ks. Marcina Rayssa.

Następnie rozpoczęła się część referatowa, której przewodniczył kurator Piotr Mańka. Synodałowie mogli wysłuchać dwóch referatów. Pierwszy z nich, zatytułowany Ewangelicki katechizm dorosłych jako wyzwanie dla Kościoła ewangelickiego w Polsce, wygłosił bp Marcin Hintz. Temat, w nawiązaniu do „roku katechizmów”, obchodzonego w naszym Kościele w 2014 roku, był przyczynkiem do dyskusji nad inicjatywą wydania współczesnego katechizmu dla dorosłych przez KEA w RP. Biskup mówił o historii katechizmu, zaprezentował najważniejsze wydania w j. polskim oraz katechizmy wydane przez Kościół ewangelicki w Niemczech. Po wysłuchaniu referatu powołano komisję, która opracowała wniosek do Rady Synodalnej Kościoła, w którym Synod DPW zaznaczył konieczność edycji dwóch wersji katechizmu: zwięzłej, w formie kieszonkowej – służącej przede wszystkim osobom chcącym wstąpić do naszego Kościoła oraz jako pomoc dla konfirmantów – i wersji obszernej, atrakcyjnej edytorsko o szerokim zakresie tematycznym.

Drugi z referatów, zatytułowany Ewangelicka etyka seksualna w kontekście współczesnych wyzwań, wygłosił dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Referat bezpośrednio odnosił się do trwającej w Europie społecznej dyskusji na temat gender. Dr Sojka nawiązał do dokumentu przyjętego w 2013 roku przez Światową Federację Luterańską Gender Justice Policy (polityka sprawiedliwości genderowej). Dokument podkreśla konieczność równouprawnienia kobiet i mężczyzn także w przestrzeni kościelnej, m. in. w kwestii ordynacji kobiet. Według Federacji „równość wśród kobiet i mężczyzn, także w przywództwie, jest wyznacznikiem nieustannej reformy Kościoła”. Referat skłonił Synodałów do dyskusji nad wprowadzeniem parytetu w wyborach do władz Kościoła.

Po części referatowej, późnym wieczorem, członkowie Synodu udali się na ognisko, przy którym trwała dalsza dyskusja.comments powered by Disqus comments powered by Disqus