Kolejny zjazd kursu superwizji w ramach TPiPP odbył się w Poznaniu

Kolejny zjazd kursu superwizji w ramach TPiPP odbył się w Poznaniu

  Parafia Poznań   |   Dodano:     17.04.2014 13:15

W dniach 7-11 kwietnia 2014 odbył się kolejny zjazd kursu superwizji. Tym razem gospodarzem kursu była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu. 

W drugim dniu szkolenia uczestnicy kursu mieli możliwość spotkania z Biskupem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcinem Hintzem. Podczas pierwszej sesji Zwierzchnik Diecezji przedstawił sytuację Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej natomiast kolejna sesja poświęcona była zagadnieniu rozumienia urzędu biskupiego w diecezji diasporalnej.

Po raz pierwszy w ramach prowadzonych zajęć odbyło się spotkanie uczestników kursu z parafianami. Celem tego spotkania było zaprezentowanie szerszemu gronu czym zajmuje się superwizja psychologiczno-pastoralna, jakie są jej kompetencje oraz do kogo jest kierowana. Ponadto jednym z założeń spotkania było zaprezentowanie superwizorów w procesie kształcenia.

Superwizja psychologiczno-pastoralna jest profesjonalną formą poradnictwa, które w centrum swojego zainteresowania stawia osobę w powiązaniu do jego roli zawodowej oraz instytucji/organizacji.

Jej celem jest: polepszenie jakości pracy osoby, która korzysta z superwizji i relacji z innymi; zadowolenie z pracy, a także rozumienie swojej roli oraz wzrost kompetencji zawodowych.

Superwizja może być prowadzona indywidualnie, w grupach lub w zespołach. Każdorazowo w czasie spotkania zawierany jest kontrakt, który obejmuje zakres i sposób pracy, jego ramy czasowe i koszty.

Kurs superwizji prowadzony jest przez Towarzystwo Psychologii i Poradnictwa Pastoralnego, które zostało założone 11 czerwca 2010 roku w Warszawie.

Inspiracją do powstania Towarzystwa stały się kursy duszpasterskie i superwizji, organizowane przez Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, we współpracy z Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie, Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling oraz Katedrą Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Więcej na temat Towarzystwa, jak i superwizji na stronie: www.tpipp.plcomments powered by Disqus comments powered by Disqus