II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy

II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     13.05.2014 16:34

W sobotnie popołudnie, 10 maja 2014, do Kościoła Zbawiciela z różnych miast północnej Polski przyjechało sześć chórów aby wziąć udział w II Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej organizowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Bydgoszczy oraz Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy. Choć koncert zaplanowany był na godz. 16, już od godz 14.30 chóry zjeżdżały się i rozśpiewywały w sąsiadującej z kościołem szkole (w tym miejscu dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum nr 25 im. Aleksandra Fredry za udostępnienie nam sal).

Przegląd rozpoczął się muzyką organową (kantor parafii Jakub Kwintal wykonał Preludium BWV 550 Johanna Sebastiana Bacha) oraz biciem dzwonów.

Wszystkich zebranych powitał proboszcz ks. kmdr Marek Loskot, następnie głos zabrał szczególny gość, ks. bp prof. Marcin Hintz, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który zwrócił się do nas w słowach opartych na fragmencie Psalmu 98: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i Jego święte ramię przyniosły Mu zwycięstwo.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: ks. Janusz Olszański (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Rady Ekumenicznej), ks. dziekan dr Tadeusz Urban (Kościół Polsko-Katolicki) oraz ks. Mateusz Ziemlewski (Kościół Rzymsko-Katolicki).

Następnie rozpoczęła się cześć muzyczna, którą w znakomity sposób (jak zawsze!) poprowadziła Elżbieta Padée.

Jako pierwszy wystąpił Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie pod dyr. Elżbiety Neumann-Majewskiej. Ten jakże rodzinny zespół, w którego szeregach śpiewa również proboszcz ks. Michał Walukiewicz, wykonał trzy pieśni: Coś w mym sercu śpiewa (D. Gryń, A. Bajko), O, Panu bądź cześć (J.J.Husbaud, W.P. Mackay), Chrystus Pan porzucił niebios chwałę (B.B.Kinney, mel. hawajska).

Kolejnym zespołem, który się zaprezentował była Schola Cathedralis Thoruniensis z Katedry Rzymsko-Katolickiej p.w. Śś. Janów w Toruniu. W wykonaniu oktetu, prowadzonego przez Dawida Wesołowskiego, usłyszeliśmy: Oto jest dzień (J. Gałuszka), Niech radośnie boją dzwony (J. Łaś), Regina caeli (A. Lotti), Alleluja (G. Young).

Największym liczebnie zespołem przeglądu był Chór Św. Cecylii z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Bydgoszczy, od 31 lat (!) kierowany przez Leszka Rusiniaka. Oto zaprezentowany program: Niech radośnie biją dzwony (opr. A. Chlondowski), Wysławiajmy Chrysta Pana (sł. XVII w.), Złóżcie troski żałujący (sł. XVII w.), Alleluja! Żyje Pan! (sł. S. Ziemiański, mel. J. Łaś).

Chór "Gloria Dei" przyjechał do Bydgoszczy wraz ze swoim proboszczem, ks. bp prof. Marcinem Hintzem, aż znad Zatoki Gdańskiej (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku-Sopocie). Od września minionego roku zespół działa pod kierunkiem kantora parafii, Aleksandra Przeradowskiego. W chórze śpiewa również wikariusz ks. Marcin Rayss (z pochodzenia Bydgoszczanin, syn pani prezes chóru bydgoskiego). W wykonaniu "Gloria Dei" usłyszeliśmy: Zmartwychwstał dziś nasz Chrystus Pan /Surrexit Christus hodie/ (Michael Praetorius), Chrystus Pan zmartwychwstał dziś (Karol Wesley), Alleluia (Jacob de Haan).

Chór "Fordonia" Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy prowadzony jest przez dwie osoby. Tym razem wystąpił pod kierunkiem Michaliny Spychalskiej prezentując ciekawy, różnorodny repertuar: Adoremus in aeternum (Anonim), Laudate Dominum (Charles François Gounod) [przy akompaniamencie Aleksandra Przeradowskiego], Cor Jesu (Anonim), Kto szuka Cię (Józef Świder), Wstał Pan Chrystus (Anonim).

Jako ostatni wystąpili gospodarze przeglądu: Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy od trzech lat kierowany przez kantora parafii Jakuba Kwintala. W wykonaniu zespołu zabrzmiały trzy pieśni: Dzwony (sł. i muz. Robert Pappert), Nastał nam dzień przeradosny (sł. Kašpar Matěšický, mel. Tardyho kancionál, opr. Jakub Kwintal), Porzucił grobu cień (sł. i muz. Robert Lowry).

Wykonanie pieśni ostatniej dyrygent spontanicznie zadedykował ks. Januszowi Olszańskiemu z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Bydgoszczy, pamiętając, że szczególnie ją sobie upodobał.

Na zakończenie każdy dyrygent, jako reprezentant chóru, otrzymał kwiaty, dyplom oraz książkę Krajobraz Ekumeniczny Polski. Pan Sławomir Kołtuński zrobił nam wspólne zdjęcie po czym udaliśmy się do pobliskiej restauracji. Tam oddaliśmy się rozmowom i smakowaniu ciepłych potraw, a dyrygenci otrzymali od księdza proboszcza Marka Loskota jeszcze jeden upominek: Różę Lutra w formie garniturowej przypinki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom przeglądu za zaszczycenie nas swoją obecnością i pięknym śpiewem! Wydaje się, że nasze coroczne spotkania to ekumenia w najbardziej szczerej, żywej i szerokiej formie, jakiej możemy doświadczyć w Bydgoszczy, a może i w regionie. Nie odbywa się ona bowiem na gruncie kurtuazyjnych kontaktów duchowieństwa lecz skierowana jest przede wszystkim do osób świeckich i przez nie realizowana (w tym roku wystąpiło około 130 osób!). Wspólne muzykowanie i wymiana doświadczeń w sposób wręcz natychmiastowy przynoszą wiele dobrego pozwalając nam, chrześcijanom różnych konfesji, lepiej się rozumieć i poszukiwać nowych płaszczyzn do współdziałania. 

Do zobaczenia za rok na III Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej!

Jakub Kwintal - kierownik artystyczny i organizacyjny.comments powered by Disqus comments powered by Disqus