Szkolenie kompetencji komunikacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych w relacjach interpersonalnych w pracy diakonijno-socjalnej

Szkolenie kompetencji komunikacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych w relacjach interpersonalnych w pracy diakonijno-socjalnej

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     24.06.2014 18:35

Konflikt to szansa na zmianę na lepsze. Taki słowami rozpoczęło się Szkolenie kompetencji komunikacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych w relacjach interpersonalnych w pracy diakonijno-socjalnej w dniach 16-17 czerwca br. w Koszalinie. Warsztaty przeznaczone były dla duchownych, pracowników świeckich Parafii i parafialnych Diakonii Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Inspiracją dla organizatorów szkolenia było uczestnictwo w szkoleniu o podobnej tematyce zorganizowanym przez Biuro Biskupa Kościoła w Warszawie w marcu br. Organizatorami szkolenia była Diakonia PEA w Koszalinie oraz Diecezja Pomorsko-Wielkopolska KEA w RP. 

Program szkolenia obejmował m. in. sposoby zapobiegania konfliktom, reagowanie na konflikty i umiejętność radzenia sobie z zaistniałymi konfliktami, umiejętność podejmowania demokratycznych decyzji w grupie. Uczestnicy warsztatów zapoznali się  także z technikami mediacyjnymi, zasadami mediacji i korzyściami, które daje. Uczestnicy próbowali również odpowiedzieć na pytanie o miejsce mediacji w Kościele.

Program warsztatów podzielony był na dwie części; pierwsza z nich, obejmująca swym zakresem zagadnienia dotyczące konfliktów i sposobów radzenia sobie z nimi, a także mediacji i negocjacji, prowadzona była przez Manuelę Pliżga-Jonarską. Część druga, prowadzona była przez przedstawicielkę Pracowni Pozarządowej Renatę Kochanowską i dotyczyła płaszczyzn współpracy z lokalnymi samorządami oraz NGO i sposobów nawiązywania partnerstwa projektowego.   

Warsztatowa forma szkolenia umożliwiała wykonywanie ćwiczeń z lepszego radzenia sobie ze zmianami i sytuacjami konfliktowymi w życiu codziennym oraz na płaszczyznach zawodowych - zarówno w pracy parafialnej, jak i diakonijnej.

Szkolenie kompetencji komunikacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych w relacjach interpersonalnych w pracy diakonijno-socjalnej współfinansowane było przez Nordkirche - Europareferat Zentrum für Mission und Ökumene oraz Diakonię KEA w RP.

Tekst i foto: Izabela Główka-Sokołowskacomments powered by Disqus comments powered by Disqus