W Bydgoszczy obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

W Bydgoszczy obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     18.11.2014 13:59

Dnia 8 listopada 2014 roku w Bydgoszczy odbyła się jesienna VI Sesja V Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP. Synod rozpoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele Zbawiciela, które poprowadzili zwierzchnik Diecezji ks. bp Marcin Hintz, proboszcz bydgoskiej parafii ks. Marek Loskot oraz ks. kpt. Tomasz Wola, który wygłosił kazanie.

Bezpośrednio po nabożeństwie rozpoczęła się część referatowa Synodu poświęcona tematyce obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji. Na Synod zostali zaproszeni: Biskup Diecezji Elbląskiej – ks. dr Jacek Jezierski z Kościoła Rzymskokatolickiego, który mówił o możliwościach ekumenicznych obchodów jubileuszu z perspektywy KRK oraz ks. dr nadradca Daniel Mourkojannis z Kościoła Ewangelickiego Północnych Niemiec, odpowiedzialny za organizację obchodów w Nordkirche. Referat wygłosił również Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. dr hab. Marcin Hintz, który mówił o możliwości ekumenicznych obchodów 500-lecia Reformacji z perspektywy Kościoła E-A w RP.

Obecność Biskupa Kościoła Rzymskokatolickiego na Synodzie DPW była z pewnością wydarzeniem bez precedensu. Bp Jezierski podkreślił, że w Polsce potrzebne jest nowe spojrzenie na spuściznę Reformacji, którą trzeba na nowo opisać językiem nieagresywnym i nieironicznym. W tym celu należy organizować spotkania popularnonaukowe dot. Reformacji oraz sylwetek Reformatorów – postulował. Referent zaznaczył jednak, że mimo iż KRK dostrzega wartość Reformacji na różnych płaszczyznach, to katolicy nie chcą i nie mogą świętować rozłamu Kościoła Zachodniego, czyli początku Reformacji. Bp Jezierski kończąc swój referat nawiązał do 1. Tezy ks. dra Marcina Lutra: Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: "Pokutujcie'', to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Referent stwierdził, że wszystkim potrzebna jest pokuta – zarówno z powodu zgorszenia w Kościele i czynów, które doprowadziły do Reformacji, jak i pokuta z powodu tego złego, co przyniosła Reformacja. Dlatego też wspólne, ekumeniczne nabożeństwa pokutne powinny być drogą do zbliżenia – bo dają one możliwość spotkania w przestrzeni liturgicznej.

Drugi z gości, ks. dr nadradca Mourkojannis, w swoim referacie skupił się przede wszystkim na technicznej i praktycznej stronie przygotowań do jubileuszu 500-lecia Reformacji. Referent podkreślił, że Komitet odpowiedzialny za program obchodów w Niemczech, nim przystąpił do pracy, najpierw musiał odpowiedzieć na szereg pytań: W jaki sposób świętować? Jak to zrealizować? Skąd pozyskać środki? Do kogo chcemy dotrzeć? W tym celu stworzono różne grupy docelowe oraz narzędzia, za pomocą których pomysły świętowania można wprowadzać w życie. Ks. dr Mourkojannis zaznaczył, że w Niemczech, w kontekście obchodów Dekady Lutra, bardzo duży nacisk kładzie się na kulturę. Organizowane są koncerty, wystawy sztuki, wystawy muzealne i architektoniczne, wystawiane są sztuki teatralne, powstają filmy, książki, albumy, publikacje, organizowane są sympozja naukowe, dyskusje oraz projekty młodzieżowe. Wiele spośród podejmowanych inicjatyw ma również wymiar ekumeniczny.

Jako trzeci referat wygłosił bp dr hab. Marcin Hintz, który skupił się przede wszystkim na zagadnieniu tożsamości ewangelickiej w 2. dekadzie XXI wieku. Referent zaznaczył, że dopiero po odpowiedzeniu sobie na pytania: „kim jesteśmy dzisiaj?” oraz „dlaczego chcemy świętować obchodząc jubileusz 500-lecia Reformacji?”, będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie „jak chcemy świętować?”. Bp Hintz przedstawił zarys dziejów dialogu ekumenicznego na przestrzeni lat pomiędzy Kościołem Luterańskim a Kościołami Rzymskokatolickim i Prawosławnym, a następnie odniósł się do możliwości ekumenicznego świętowania jubileuszu 500-lecia Reformacji, zaznaczając, że z perspektywy luterańskiej jest to wręcz pożądane, ale wiele w tej mierze będzie zależeć od naszych braci i sióstr w Chrystusie z innych Kościołów. Dzieło odnowy Kościoła w XVI wieku miało bowiem służyć całemu chrześcijaństwu, dlatego jubileusz 500-lecia Reformacji powinien skłonić nas nie tylko do refleksji nad tożsamością luterańską – ewangelicką, ale i nad tożsamością powszechną, czyli katolicką – mówił zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Kończąc swój referat bp Hintz powiedział: Ufam, że obchody roku 2017 nie będą miały wymiaru ekskluzywistycznego, lecz będą manifestacją wiary chrześcijan w sekularyzującym się świecie. To jednak od partnerów dialogów ekumenicznych zależy, czy będą chcieli z nami świętować.

Po części referatowej odbyła się dyskusja, a po przerwie obiadowej Synodałowie udali się na część zamkniętą obrad, która rozpoczęła się od wspomnienia, modlitwy oraz minuty ciszy ku czci zmarłych członków Synodu DPW: śp. ks. Pawła Badury oraz kuratora Diecezji śp. Piotra Mańki. Następnie odbyło się zaprzysiężenie nowego członka Synodu, p. Gustawa Rychtera z PEA Słupsk, który został delegatem w zastępstwie – w miejsce zmarłego kuratora, śp. Piotra Mańki.

Głównym punktem programu obrad był wybór nowego kuratora diecezjalnego. Wybory z upoważnienia Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, przeprowadził Wiceprezes Konsystorza p. Adam Pastucha, a zgromadzeniu wyborczemu przewodniczył Radca Konsystorza p. Korneliusz Glajcar. Synodałowie w dwóch turach wyborów zdecydowali, że nowym kuratorem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP będzie p. Izabela Główka-Sokołowska z PEA Koszalin.

Obrady jesiennej sesji Synodu DPW modlitwą i błogosławieństwem zakończył ks. bp Marcin Hintz.

ks. Marcin Raysscomments powered by Disqus comments powered by Disqus