Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     03.01.2015 18:32

Ukazał się nowy numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego (Vol. VIII) za rok 2014, wydawanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku-Sopocie. Czaspoismo naukowe o profilu historyczno-teologicznym jest już do odebrania bezpłatnie w kancelarii parafialnej przy ul. Kościuszki 51 oraz w kościele Zbawiciela w Sopocie. 

Jak co roku w GRE znajdą Państwo wiele ciekawych artykułów podzielonych na poszczególne działy: Historia, Teologia, Recenzje oraz nowy, dodany w tym roku - Varia - gdzie będą publikowane teksty interdyscyplinarne. Tradycyjnie w GRE zamieszczono również Kalendarium, czyli Kronikę Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku, natomiast w dziale Rozmowy w najnowszym numerze znajdziemy wywiad z p. Arturem Pawłowskim, członkiem PEA Gdańsk-Sopot, laureatem Nagrody Głównej Diakonii Polskiej "Miłosierny Samarytanin" w 2014 roku, przeprowadzony przez Pastorową Iwonę Hintz.


Poniżej zamieszczamy spis treści GRE 2014:

KS. PROF. MARCIN HINTZ, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Słowo wstępne.
Informacja o stypendium dla studentów zajmujących się badaniem dziejów protestantyzmu.

HISTORIA
JACEK WIJACZKA, Reformacja w Koronie w XVI w. – sukces czy niepowodzenie?
PAWEŁ MATWIEJCZUK, Korespondencja Filipa Melanchtona do możnowładców litewskich. 
ŁUKASZ BARAŃSKI, Historyczny kontekst powstania Katechizmów Lutra i Katechizmu Heidelberskiego. 
PIOTR SZKUTNIK, Przyczynek do genealogii rodów ewangelickich na ziemiach polskich. Rodziny Otto i Reich.
KRZYSZTOF M. RÓŻAŃSKI, Zarys dziejów parafii luterańskiej w Białymstoku do I wojny światowej.
GRZEGORZ JASIŃSKI, Neopietyzm a postawy narodowe. Ruch gromadkarski na Mazurach w XIX i XX w. (do 1956) Część I.
LUCYNA ŻUKOWSKA, Dahlemickie kazanie Otto Eichela wygłoszone w kościele św. Jana w Gdańsku w październiku 1934 r. 
JERZY DOMASŁOWSKI, Dzieje Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdyni (1931-1939) Część III. 
CHRISTOPH EHRICHT, Preußen und die pommersche Kirche – nicht nur historische Reminiszenzen.

TEOLOGIA
MARCIN HINTZ, Ewangelicki katechizm dorosłych jako wyzwanie dla Kościoła ewangelickiego w Polsce.
KALINA WOJCIECHOWSKA, Sól to dobra rzecz – dosłowne i metaforyczne użycie rzeczownika "sól" w Mk 9,49-50. 
KNUD HENRIK BOYSEN, Hiob und seine modernen Freunde. Die Entstehung des Hiobproblems im alten Israel, sein Gebrauch und seine Problematik in der Theologie der Moderne TEIL II.
WOJCIECH GAJEWSKI, „Rzekł mu Piłat: Co to jest prawda?”. ’Emet i al?theia w tradycji Żydowskiej i grecko-rzymskiej Część II.
HENNING THEIßEN, Die Bibel als Begründungsanfang der evangelischen Theologie. Eine systematisch-theologische Erinnerung an den Breslauer und Greifswalder Neutestamentler Ernst Lohmeyer.

VARIA
MARIA URBAŃSKA-BOŻEK, Logocentryczna metafizyka Arystotelesa a Bergsona metafizyka pozytywna.
JERZY SOJKA, Między autonomią a zależnością... Przewodnik Ewangelickiego Kościoła Niemiec poświęcony rodzinie i jego recepcja na gruncie niemieckim.

RECENZJE
LUCYNA ŻUKOWSKA, Między śmiercią a diabłem. Kościół ewangelicki w Gdańsku w okresie rządów NSDAP (1933-1945) - (Jarosław Kłaczkow).
MANFRED RICHTER, Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. Ein Beitrag zum ?kumenismus - (Janusz Małłek).
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. Ed. Jerzy Axer, Anna Skolimowska. Part II Amicorum sermones mutui. Vol. 3, Ioannes Dantiscus’ Correspondence with Alfonso de Valdés. Supplement Ioannes Dantiscus’ Corresponndence with Juan de Valdes and Mercurino Arborio di Gattinara - (Janusz Małłek).

KRZYSZTOF PAWEŁ WOŹNIAK, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do roku 1866. Proces i jego interpretacje - (Tadeusz Stegner).

ROZMOWY
IWONA HINTZ, Rozmowa z Arturem Pawłowskim, laureatem tegorocznej Nagrody Głównej Diakonii Polskiej KE-A w RP „Miłosierny Samarytanin”.

KALENDARIUM
IWONA HINTZ, Kronika Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie za rok 2014.


Serdecznie zapraszamy do lektury ósmego już tomu Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego!

Więcej informacji na temat Rocznika zamieszczono na stronie internetowej: www.gre.luteranie.plcomments powered by Disqus comments powered by Disqus