Oczy otwarte na innych - ekumenicznie w Koszalinie.

Oczy otwarte na innych - ekumenicznie w Koszalinie.

  Izabela Główka-Sokołowska   |   Dodano:     21.01.2015 13:52

Płk Krzysztof Olkowicz wyróżniony ekumenicznie przez koszaliński oddział PRE.

W czwartek 15 stycznia w Centrum Luterańskim w Koszalinie na VI Ekumenicznym Spotkaniu Opłatkowym spotkali się członkowie koszalińskich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Jej członkami w Koszalinie są: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Kościół Rzymskokatolicki reprezentował  ks. prałat Kazimierz Bednarski. Oprócz przedstawicieli PRE na spotkaniu obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie kultury  mediów, przedstawiciele wyższych uczelni, przedstawiciele służb mundurowych  oraz osoby zaangażowane w ruch ekumeniczny w Koszalinie. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób.

 

W tym roku spotkanie rozpoczęło luterańskie nabożeństwo odprawione przez proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej ks. Janusza Staszczaka. - Odczytana Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego przez Jezusa opowiada nam o doświadczeniach ludzi z Jezusem i jego Uczniami. Jezus zmieniał ludzi a przez to także ich postawy i wybory życiowe- powiedział w kazaniu ks. Janusz Staszczak. - Zainspirowani tą Ewangelią powinniśmy otworzyć swoje oczy i zobaczyć dobry kierunek i cel. Działać póki jest czas.  Czas nie czeka na nikogo. Wczoraj jest historią, jutro jest przyszłością, a dziś jest darem, w którym żyjemy. Zainwestuj część wielkiego dziennego kapitału 86 400 sekund dnia dla innych – zakończył swoje rozważanie gospodarz spotkania.  

Tradycją Ekumenicznych Spotkań Opłatkowych jest wręczanie Wyróżnienia Ekumenicznego. Koszaliński oddział PRE nominował do wyróżnienia płk Krzysztofa Olkowicza, dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie, który wpłacił grzywnę 40 PLN za osadzonego w areszcie niepełnosprawnego intelektualnie mężczyznę.

Ks. Sebastian Niedźwiedziński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i jednocześnie przewodniczący koszalińskiej PRE wręczając wyróżnienie wyjaśnił, że przyznano je za dostrzeganie posłannictwa Kościołów w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym. Podkreślono jednak, że przyznane wyróżnienie nie dotyczy wyłącznie działalności nagrodzonego w Koszalinie, ale znaczenie dla całej Polski, ponieważ płk Krzysztof Olkowicz przyczynił się tym samym do rozpoczęcia dyskusji na problemem osób niepełnosprawnych umysłowo osadzonych z więzieniach.

W słowach podziękowania płk Krzysztof Olkowicz zauważył jak bardzo zmieniło się jego życie i praca po ostatnich wydarzeniach.  – Czasami zastanawiam się, co takiego uczyniłem, że zmieniło się postrzeganie funkcjonariusza tej służby. To nie był żaden heroiczny czyn. Raczej okazanie szacunku drugiemu człowiekowi, należącego do tej kategorii skazanych, którzy nie powinni trafić do więzienia. Państwo, które nie dostrzegło, że tej grupie należy się pomoc, zawiodło. Mój czyn był raczej naprawieniem błędów państwa, nie heroizmem…. W przestrzeni publicznej zaczęto dyskutować o tym, że za każdym skazanym stoi człowiek. Ta dyskusja rozpoczyna etap racjonalnego stosowania prawa.  – powiedział płk Krzysztof Olkowicz.

W tym roku spotkanie zakończono symbolicznym dzieleniem się  prawosławnymi prosforami Ks. Mikołaj Lewczuk z parafii prawosławnej w Koszalinie wyjaśnił przybyłym ich rolę i zachęcił do składania życzeń – Są wyrazem troski Boga o nas, zgodnie z tym, o co prosimy w modlitwie Ojcze nasz. W Kościele Prawosławnym są rozdawane wiernym i łamane podczas składania życzeń bożonarodzeniowych. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

relacja i zdj. Izabela Głóka-Sokołowskacomments powered by Disqus comments powered by Disqus