Nowym proboszczem w Toruniu został wybrany ks. Michał Walukiewicz

Nowym proboszczem w Toruniu został wybrany ks. Michał Walukiewicz

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     10.03.2015 16:16

Zgromadzenie Parafialne parafii w Torunii dokonało w niedzielę 1 marca br. wyboru nowego proboszcza. Został nim ks. Michał Walukiewicz, dotychczas proboszcz parafii we Włocławku.

Ponieważ poprzedni proboszcz parafii, ks. Jerzy Molin, przeszedł na emeryturę, w parafi ogłoszono wakans na stanowisku proboszcza. Jako kandydaci na ten urząd zostali zatwierdzeni trzej księża: ks. Michał Walukiewicz, ks. Paweł Hause i ks. Bogdan Wawrzeczko. Spośród nich zgromadzenie parafialne wybrało na urząd proboszcza ks. Michała Walukiewicza. 

W pierwszej turze nikt z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów (50%+1). Do drugiej tury z jednakową liczbą głosów (po 19) przeszli ks. Paweł Hause oraz ks. Michał Walukiewicz. Ostateczny wynik: ks. Paweł Hause: 24 głosy, ks. Michał Walukiewicz: 25 głosów.

Nowy proboszcz toruńskiej parafii urodził się 21 lipca 1973 roku. Pochodzii z parafii w Gdańsku-Sopocie. Ordynowany 30 sierpnia 1998 roku. Był wikariuszem w Zabrzu i Katowicach-Szopienicach, a obecnie jest proboszcem w Włocławku i administratorem parafii w Lipnie i Rypinie. Ks. Michał Walukiewicz jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Wprowadzenie ks. Michał Walukiewicza na stanowisko proboszcza w Toruniu odbędzie się po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz Kościoła.

Ks. Walukiewiczowi serdecznie gratulujemy i życzy wiele Bożego błogosławieństwa w służbie w nowym miejscu.comments powered by Disqus comments powered by Disqus