W Koszalinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

W Koszalinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     17.03.2015 15:42

W dniach 13-14 marca 2015 w Koszalinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Dwudniowa, wiosenna, sesja rozpoczęła się w piątkowy wieczór od modlitwy w kościele św. Gertrudy. Rozważanie poprowadziła kurator Diecezji Izabela Główka-Sokołowska.

Następnie rozpoczęła się część referatowa, podczas której Synodałowie wysłuchali trzech wystąpień. Podjęta tematyka dotyczyła urzędu kościelnego. Pierwszy referat pt. Luterańskie rozumienie urzędu duchownego wygłosił duchowny radca Diecezji ks. Janusz Staszczak, który mówił m. in. o historycznym rozumieniu urzędu kościelnego, odwołując się do Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego. Ks. Staszczak podkreślił apostolską sukcesję wiary oraz naukę o powszechnym kapłaństwie.

Drugi z referatów wygłosiła ks. Paulina Hławiczka z Lutheran Church in Great Britain (Luterański Kościół w Wielkiej Brytanii), ordynowana w ubiegłym roku w Anglii. Zaproszona na Synod duchowna wygłosiła referat pt. Praktyczny wymiar służby duchownego – kobiety w Kościele. Ks. Hławiczka w syntetyczny sposób ukazała służbę wybranych kobiet w Kościele na przestrzeni wieków, by następnie, wychodząc z perspektywy historycznej, przejść do problematyki współczesnej. Referentka podkreśliła, że ordynacja prezbiterska w LCGB jest powszechna i naturalna – nie tylko w rozumieniu teologicznym, ale również w praktycznym wymiarze służby. Ks. Paulina Hławiczka powoływała się na swoje doświadczenia służby w Kościele w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Tekst trzeciego referatu pt. Katolickie podejście do urzędu kościelnego w luteranizmie , autorstwa ks. dr. hab. Marcina Składanowskiego z Kościoła rzymskokatolickiego – pracownika Katedry Teologii Protestanckiej KUL, został odczytany. Ks. Składanowski we wprowadzeniu zaznaczył, że tekst nie ma charakteru ekumenicznego, ale ma na celu doktrynalne, obiektywne ujęcie problemu. W referacie podkreślał, że w rozumieniu katolickim urząd duchownym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest „niepełny”, co wynika z nauki o sakramentalnym kapłaństwie oraz innym rozumieniu sukcesji apostolskiej. Nawet szwedzcy biskupi luterańscy, którzy mogą powołać się na nieprzerwany łańcuch nałożenia rąk przy konsekracji, nie mają sukcesji apostolskiej w katolickim rozumieniu, bowiem ta jest ważna tylko wówczas, gdy biskup, który dokonuje konsekracji, sam pozostaje we wspólnocie z episkopatem i jego nauką, a Reformacja spowodowała zerwanie tej wspólnoty. Zatem nieuznanie urzędu duchownego w Kościele luterańskim przez Kościół rzymskokatolicki niesie ze sobą konsekwencje w dialogu ekumenicznym w postaci choćby braku gościnności eucharystycznej.

Po referatach był czas na dyskusję. Synodałów w szczególności interesowało funkcjonowanie Luterańskiego Kościoła w Wielkiej Brytanii.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od wspólnego nabożeństwa spowiednio-komunijnego, które wspólnie poprowadzili ks. bp Marcin Hintz, ks. radca Janusz Staszczak i wikariusz Diecezji ks. Marcin Rayss. Zwierzchnik Diecezji wygłosił kazanie na tekst 4. Niedzieli Pasyjnej Laetare, w którym podkreślił, że urząd duchowny musi być przede wszystkim rozumiany jako uczniostwo i podążanie za Chrystusem oraz głoszenie całemu światu Ewangelii.

Następnie Synodałowie rozpoczęli sesję sprawozdawczą, podczas której duszpasterze środowiskowi zdali relację ze swojej służby oraz zapoznali Synodałów z planami na przyszłość. Biskup Diecezji wygłosił swoje sprawozdanie z życia Diecezji za rok 2014, omówił dane statystyczne i podzielił się swoimi spostrzeżeniami oraz wyzwaniami, które w jego opinii stoją przed społecznością diecezjalną w najbliższym czasie. Na końcu zostały omówione sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz preliminarz budżetowy na rok 2015. Synod przez głosowanie przyjął powyższe oraz udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej.

VII Sesję Synodu DPW zakończył zwierzchnik Diecezji modlitwą. Następna, jesienna sesja Synodu DPW zaplanowna jest w Poznaniu w Święto Reformacji.comments powered by Disqus comments powered by Disqus