Konferencja naukowa - Życie i dzieło mistrza Jana Husa

Konferencja naukowa - Życie i dzieło mistrza Jana Husa

  ks. Marcin Rayss   |   Dodano:     11.06.2015 11:06

W poniedziałek 8 czerwca 2015 roku w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa Życie i dzieło mistrza Jana Husa w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci. 

Organizatorem konferencji był Instytut Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską KEA w RP przy współpracy z Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku. W konferencji brali udział m.in. profesorowie, historycy, duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP oraz członkowie trójmiejskiej Parafii.

Całodniowa konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część odbyła się w sali wykładowej Wydziału Historycznego UG, gdzie uczestnicy wysłuchali referatów podzielonych na dwa bloki moderowane przez prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera oraz prof. UG dr hab. Beatę Możejko. Referaty wygłosili: prof. UG dr hab. Anna Paner, prof. dr hab. Stanisław Bylina (PAN, Warszawa), prof. UG dr hab. Wojciech Gajewski, dr Martin Nodl (Uniwersytet Karola, Praga), prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (UJK, Kielce), prof. dr hab. Jerzy Sperka (UŚ, Katowice), dr hab. Janusz Smołucha (Akademia Ignatianum, Kraków), dr Jerzy Grygiel (UJ, Kraków) oraz duchowni naszego Kościoła – bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz i ks. Waldemar Wunsz.

Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w swoim referacie zatytułowanym Jan Hus i Marcin Luter – kontynuacje i teologiczne uzupełnienia zestawił ze sobą i dokonał porównania sylwetek dwóch reformatorów oraz wykazał podobieństwa i różnice ich dorobku teologicznego. Natomiast ks. Waldemar Wunsz, w prezentacji multimedialnej Jan Hus w ikonografii: wizerunek i pamięć, w wybranych dziełach sztuki zaprezentował, jak kolejne pokolenia na przestrzeni dziejów postrzegały mistrza Jana z Pragi, który – jak mówił tytuł jednego z referatów – został umiejscowiony przez potomnych gdzieś pomiędzy świętością a herezją.

Pozostali referenci mówili o sytuacji politycznej i społecznej czasów Husa, potrzebie reformy średniowiecznego Kościoła, eklezjologii mistrza Jana oraz o przebiegu Soboru w Konstancji, gdzie Jan Hus został osądzony i skazany za herezję na śmierć przez spalenie na stosie, co miało miejsce 6 lipca 1415 roku.

Oba bloki referatów kończyła dyskusja uczestników, a przebieg konferencji rejestrowała TVP Gdańsk na zlecenie Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej.

Druga część konferencji miała miejsce w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku, gdzie wieczorem, w miejscowej kaplicy, odbyły się nieszpory w języku łacińskim w nawiązaniu do liturgii czasów Husa. Śpiew liturgiczny prowadziła schola – Siostry Brygidki oraz świeccy chórzyści, a Słowo Boże zwiastował ks. bp Marcin Hintz, który najpierw odczytał komentarz teologiczny Jana Husa z De ecclesia do fragmentu Ewangelii Mateusza, a później podzielił się z zebranymi swoją refleksją. Powszechną modlitwę wiernych wspólnie poprowadzili duchowni różnych wyznań: bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. kanonik Dariusz Ławik z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz ks. Waldemar Gabryś z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Końcowego błogosławieństwa po łacinie udzielił zebranym bp Marcin Hintz.

Konferencja zakończyła się uroczystą kolacją przygotowaną przez Siostry Brygidki w oliwskim „Dworze II” – dawnej rezydencji patrycjuszy gdańskich z XVI wieku.

Emisja programu – relacji z konferencji – odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2015 o godz. 6.35 na antenie TVP 2. Powtórka 2 lipca 2015 na antenie TVP Polonia.comments powered by Disqus comments powered by Disqus