Pierwsza rocznica śmierci byłego kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, śp. Piotra Mańki

Pierwsza rocznica śmierci byłego kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, śp. Piotra Mańki

  Parafia Słupsk   |   Dodano:     02.10.2015 12:28

Dnia 23 września 2015 roku minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Piotra Mańki – Kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Kuratora Rady Parafialnej Parafii E-A w Słupsku, ale przede wszystkim oddanego członka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez Centrum Edukacji Regionalnej i Technikum Leśne w Warcinie, których dyrektorem był śp. Piotr Mańka, miały charakter konferencji popularno-naukowej pt. Historie (z) lasu – Pamięci Piotra Mańki. Obchody były dwudniowe.

Pierwszy dzień poświęcono osobie Piotra Mańki. Konferencja rozpoczęła się modlitwą i złożeniem kwiatów na grobie w Kępicach. W modlitwie wszystkich zebranych poprowadził Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcin Hintz, a kwiaty złożyli: w imieniu Starostwa Powiatowego w Słupsku – Starosta Zdzisław Kołodziejski i Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Jan Olech, w imieniu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej – bp prof. Marcin Hintz, w imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku – ks. Wojciech Froehlich, w imieniu grona pedagogicznego i dyrekcji Technikum Leśnego w Warcinie – dyr. Jolanta Gąszczyk-Szulkowska. Wiązanki złożyły także delegacje: Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, partnerskiego powiatu Herzogtum Lauenburg oraz przyjaciele i rodzina zmarłego.

Część konferencyjno-wspomnieniowa odbyła się w Pałacu, w Białej Sali. Wszystkich uczestników powitał starosta słupski Zdzisław Kołodziejski, a wystąpieniom przewodniczyła prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część ta rozpoczęła się wyświetleniem filmu o Warcinie i jego związkach z Otto v. Bismarckiem, emitowanym w telewizji niemieckiej. Na projekcji obecna była autorka reportażu Teresa Kudyba. W części wspomnieniowej głos zabrali przedstawiciele różnych środowisk, w których działalność zaangażowany był śp. Piotr Mańka. Jako pierwsza wspominała swojego poprzednika i przełożonego obecna dyrektor TL w Warcinie, Jolanta Gąszczyk-Szulkowska. We wspomnieniach zatytułowanych „Piotr Mańka – człowiek oddany Kościołowi Ewangelickiemu”, nieznaną wielu stronę kościelnego zaangażowania Piotra Mańki, przybliżył bp Marcin Hintz. Kolejne wspomnienia wygłosił przedstawiciel Zespołu Szkół Leśnych w Rogozieńcu, a po nim w kilku zdaniach ks. Wojciech Froehlich, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku. Nie zabrakło także wspomnień przyjaciół Piotra Mańki z zagranicy. Wiele ciepłych słów o kontaktach pomiędzy powiatem słupskim a powiatem Herzogtum Lauenburg, których wspominany był „dobrym duchem”, wypowiedział Przewodniczący Rady Powiatu Meinhard Fullner. Poetycką refleksją wspomnienia zakończyła inicjatorka konferencji prof. Bożena Grószczyńska-Przybyłowicz, której wystąpienie nosiło tytuł „Spokojny jak las”. W trakcie przedstawiania wspomnień zdjęcia z rodzinnych zbiorów zaprezentowała córka Piotra Mańki – Paulina Helmecke.

Ważnym punktem obchodów rocznicy było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Piotrowi Mańce na ścianie frontowej Wozowni. Uroczystego odsłonięcia przy dźwiękach sygnalistów dokonali starosta słupski Zdzisław Kołodziejski, przewodniczący Rady Powiatu Jan Olech oraz żona śp. Piotra Mańki, Aleksandra Mańka. Po tej podniosłej uroczystości uczestnicy mieli okazję zwiedzić cały kompleks CER i TL w Warcinie, w tym wystawę pamiątek po Piotrze Mańce – wielkim miłośniku przyrody i historii oraz ewangeliku z wyboru. W uroczystościach udział wzięli także ks. radca Janusz Staszczak oraz przedstawiciele Parafii w Słupsku. Drugi dzień konferencji poświęcony był pasjom Piotra Mańki: przyrodzie i historii – głównie Otto v. Bismarckowi.

xWFcomments powered by Disqus comments powered by Disqus