220 lat minęło... Obchody jubileuszu założenia kaliskiej parafii.

220 lat minęło... Obchody jubileuszu założenia kaliskiej parafii.

  Parafia Kalisz   |   Dodano:     02.10.2015 12:43

Trzeciego września 1795 roku kaliscy luteranie otrzymali koncesję na utworzenie oddzielnej jednostki administracyjnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Od tego czasu minęło już 220 lat. Z tej okazji w niedzielę 27 września br. w kaplicy im. Marcina Lutra odbyło się uroczyste nabożeństwo upamiętniające to wydarzenie.

W nabożeństwie wzięli udział między innymi: zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej bp prof. Marcin Hintz, przedstawiciele władz samorządowych: Piotr Kościelny (wiceprezydent) oraz Edward Prus (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), goście ekumeniczni oraz kaliscy parafianie.

Nabożeństwo upiększał swoim śpiewem połączony chór Kaliskiego Ewangelickiego Towarzystwa Śpiewaczego oraz chór z parafii ewangelickiej w Goleszowie, który po nabożeństwie uraczył uczestników jubileuszu, krótkim koncertem.

Kazanie wygłosił Biskup Kościoła. W swym rozważaniu podkreślił, że kaliska parafia ma status szczególnej, bowiem z perspektywy lat widzimy, że bez względu na okoliczności ciągle się rozwija. Na zakończenie nabożeństwa każdy z uczestników otrzymał pamiątkową torbę, a następnie wszyscy udali się na uroczysty obiad, przy którym nie zabrakło rozmów, wspomnień i planów na przyszłość.

Dziś spoglądamy w przeszłość na bogatą historię naszej parafii, z której jesteśmy dumni. Z ufnością i nadzieją spoglądamy także w przyszłość podkreślając, że: „Warownym grodem jest nasz Bóg orężem nam i zbroją”.

Sandra Śliwkacomments powered by Disqus comments powered by Disqus