Relacja z Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Warcino 4-5 marca 2016

Relacja z Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Warcino 4-5 marca 2016

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     08.03.2016 18:03

W dniach 4-5 marca 2016 roku w Warcinie obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Sesja miała miejsce na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od modlitwy, którą poprowadził ks. Dawid Mendrok w zabytkowym, XVII-wiecznym kościele, przeniesionym z Ciecholubia i odrestaurowanym w Warcinie za sprawą zmarłego kuratora Diecezji śp. Piotra Mańki. Kolejny już Synod DPW w tym miejscu był swoistym hołdem złożonym byłemu dyrektorowi Technikum Leśnego w Warcinie, a przede wszystkim oddanemu w służbie działaczowi na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. To właśnie m.in. jemu poświęcona była wieczorna sesja i wspomnienie, którego dokonał proboszcz słupskiej parafii, ks. Wojciech Froehlich.  Społeczność diecezjalna uczciła również pamięć śp. Piotra Mańki składając kwiaty pod tablicą z jego nazwiskiem po sobotnim nabożeństwie.

Po wieczornej piątkowej modlitwie zaplanowano również sesję pt. Moja wizja Kościoła, podczas której zarówno duchowni jak i świeccy Synodałowie wygłosili swoje refleksje w tym temacie. Przemyśleniami podzielili się ks. Karol Niedoba, ks. Waldemar Gabryś, dr Małgorzata Grzywacz oraz p. Jan Wild. Refleksje referentów na temat Kościoła dotyczyły przede wszystkim ich własnych doświadczeń i obrazu Kościoła jaki mają autorzy, który ukształtował się na podstawie wspominanych doświadczeń. Z tego powodu przedstawione wizje Kościoła nieco różniły się, ale jego funkcja i rola w życiu pozostawała ta sama. Dla wszystkich bowiem Kościół stanowił istotny element w życiu i codziennym doświadczaniu Boga – co zostało wyraźnie zaakcentowane przez prelegentów. Po wygłoszonych referatach odbyła się krótka dyskusja na forum.

Drugi dzień sesji Synodu DPW rozpoczął się w sobotni poranek od nabożeństwa spowiednio-komunijnego, które wspólnie poprowadzili ks. bp Marcin Hintz oraz ks. radca Janusz Staszczak. Słowem Bożym podzielił się z zebranymi Biskup Diecezji, wygłaszając kazanie, którego podstawę stanowił fragment z 2. Listu do Koryntian wyznaczony na 4. Niedzielę Pasyjną Laetare. Duchowny Radca Diecezji poprowadził natomiast liturgię i spowiedź.

Po nabożeństwie rozpoczęły się właściwe obrady. Jako iż wiosenna sesja Synodu ma charakter sprawozdawczy, Synodałowie wysłuchali najpierw sprawozdań duszpasterzy diecezjalnych. Ze swojej służby oraz z działalności relacje kolejno zdawali: dotychczasowy Duszpasterz Młodzieżowy – ks. Waldemar Wunsz, kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – ks. kmdr por. Marcin Pilch, Duszpasterz Ewangelizacyjno-Misyjny oraz Motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, a sprawozdanie Dyrektora Diakonii DPW – ks. Wojciecha Froehlicha – odczytała kurator DPW.

Od lutego 2016 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży, ks. Waldemara Wunsza zastąpił w tej służbie wikariusz grudziądzkiej parafii – ks. Karol Niedoba, który zabrał również głos przedstawiając Synodałom swoją wizję pracy z młodzieżą. Zwierzchnik Diecezji podziękował ks. Wunszowi za pełnioną służbę i życzył jego następcy wielu sukcesów i Bożego błogosławieństwa w niełatwej pracy na terenie diaspory.

Po przyjęciu sprawozdań duszpasterzy przez Synod i przerwie, relację ze swojej działalności zdała Rada Diecezjalna. Najpierw słowo wygłosiła kurator Diecezji Izabela Główka-Sokołowska oraz duchowny radca Diecezji, ks. Janusz Staszczak, a następnie swoje sprawozdanie za rok 2015 przedstawił Biskup Diecezji. Bp Hintz mówił o wielu ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Diecezji i w przestrzeni całego Kościoła w roku 2015. Zwierzchnik DPW wymienił w tym punkcie m.in. organizację w Gdańsku konferencji naukowej pt. Życie i dzieło mistrza Jana Husa w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci, a także międzynarodową konferencję teologiczno-naukową Na drodze pojednania, upamiętniającą 50-lecie wydania Memorandum Wschodniego Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, zorganizowaną w Centrum Luterańskim w Warszawie – jako dwie najważniejsze inicjatywy zrealizowane w minionym roku. Zwierzchnik DPW poinformował również Synodałów o stanie przygotowań do obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w 2017 i planowanymi w związku z tym wydarzeniami. Centralne obchody w diecezji odbędą się w Gdańsku, a lokalnie będą skoncentrowane w trzech ośrodkach: w Toruniu, Poznaniu i w Koszalinie.

Po przyjęciu sprawozdania Rady Diecezjalnej i Biskupa Diecezji za rok 2015, Synod zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła radca Diecezji Dorota Mielczarek oraz z protokołem z posiedzenia Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i na wniosek tejże udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej. Następnie omówiono i odpowiednią uchwałą przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2016. Na zakończenie był czas na tzw. wolne wnioski.

Obrady zakończył bp Marcin Hintz modlitwą i błogosławieństwem, po czym udano się na wspólny obiad.

 

Relacja: ks. Marcin Rayss, ks. Karol Niedoba.

Foto: ks. Dawid Mendrok.comments powered by Disqus comments powered by Disqus