Diecezjalna Konferencja Księży DPW w Gdańsku

Diecezjalna Konferencja Księży DPW w Gdańsku

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     26.10.2016 16:23

Dnia 20 października 2016 w Gdańsku miała miejsce dwudniowa Konferencja Księży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Na miejsce obrad wybrano zawsze gościnne Centrum Ekumeniczne Sióstr Brygidek w Gdańsku, gdzie duchowni nocowali, bowiem w ramach konferencji diecezjalnej, księża następnego dnia brali udział również w konferencji naukowej „1050. Rocznica Chrztu Polski. Wydarzenie historyczne, religijne, kulturowe i społeczne”, której głównym organizatorem było Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

W związku z powyższym tematem przewodnim konferencji duchownych był sakrament chrztu świętego, refleksja nad własnym chrztem i jego konsekwencjami w codziennym życiu.

Księża, oprócz spraw bieżących, omawiali na konferencji przygotowania do obchodów jubileuszu 500.lecia Reformacji w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, których diecezjalna inauguracja będzie miała miejsce podczas uroczystego nabożeństwa w kościele Zbawiciela w Sopocie dnia 31 października w Pamiątkę Reformacji. Duchowni dyskutowali również o minionych, październikowych obradach Synodu Kościoła w Cieszynie i omawiali podjęte przez Synod uchwały. Jednym z punktów obrad były również przygotowania do ostatniej sesji V kadencji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, która będzie miała miejsce 5 listopada w Bydgoszczy.

Podczas konferencji księża zapoznali się również z dwiema prezentacjami. Pierwsza dotyczyła możliwości wykorzystania nieruchomości parafialnych pod najem stacji bazowych dla operatorów komórkowych, natomiast druga poświęcona była kwestii termomodernizacji obiektów sakralnych z funduszy unijnych.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była wieczorna modlitwa w kaplicy ekumenicznej. Modlitwę i rozważanie Słowa Bożego poprowadził wikariusz DPW ks. Marcin Rayss.comments powered by Disqus comments powered by Disqus