Konferencja naukowa 1050. Rocznica Chrztu Polski w Gdańsku

Konferencja naukowa 1050. Rocznica Chrztu Polski w Gdańsku

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     28.10.2016 12:10

W dniach 21-22 października 2016 w Gdańsku miała miejsce konferencja naukowa „1050. Rocznica Chrztu Polski. Wydarzenie historyczne, religijne, kulturowe i społeczne”. 

Organizatorami konferencji były gdańskie instytucje naukowe: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Polska Akademia Nauk o. Gdańsk, Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Gdańsku, Miasto Gdańsk oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury, które było zarazem gospodarzem konferencji odbywającej się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, Metropolity Gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia, Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego abp. Jakuba oraz Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP bp. prof. Marcina Hintza, który jednocześnie był członkiem Komitetu Organizacyjnego i współprowadzącym konferencję.

Konferencja miała więc charakter ekumeniczny, o czym świadczy nie tylko patronat zwierzchników diecezji gdańskich trzech największych Kościołów w Polsce, ale również zagadnienia referatów oraz uczestnictwo w niej naukowców różnych wyznań chrześcijańskich. Tematyka konferencji nie skupiała się bowiem tylko na aspekcie historycznym wydarzenia „Chrztu Polski” – choć dyskusja nad tym, czy Mieszko przyjął chrzest w obrządku łacińskim czy też cyrylo-metodiańskim, jest wciąż żywa – ale przede wszystkim dotyczyła istoty chrztu i jego konsekwencji dla naszego państwa i życia. Wyraźnie wskazano, że sakrament Chrztu Świętego jest łączącym i jednoczącym wszystkich chrześcijan.

Referaty wygłosili m.in. teologowie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie: ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz – Chrzest jako sakrament inicjacji i jego znaczenie we współczesnym ruchu ekumenicznym w Polsce oraz prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk – Chrzest w Nowym Testamencie i Kościele prawosławnym. Natomiast prof. dr hab. Janusz Małłek (UMK), ewangelik przynależący do Parafii E-A w Toruniu, zaprezentował referat pt. Reformacja i kościoły protestanckie na Pomorzu w 16 stuleciu. Stan badań i postulaty badawcze. Po każdym wygłoszonym referacie był czas na dyskusję i zadawanie pytań prelegentom.

Warto nadmienić, że w pierwszym dniu konferencji uczestniczyli również duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP, którzy dzień wcześniej spotkali się na diecezjalnej konferencji księży w Gdańsku. W piątek po południu uczestnicy konferencji mogli także wysłuchać koncertu zatytułowanego Muzyka polska na przestrzeni wieków w wykonaniu CAPELLI GEDANENSIS, który odbył się w kościele św. Katarzyny w Gdańsku.

ks. Marcin Raysscomments powered by Disqus comments powered by Disqus