III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pile

III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pile

  Parafia Piła   |   Dodano:     10.01.2017 15:59

W Święto Epifanii, 6 stycznia br., w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile odbył się "III Ekumeniczny Przegląd Kolęd i Pastorałek", podczas którego wystąpiły: Chór „Pasja” z parafii rzymsko–katolickiej św. Antoniego w Pile pod dyrekcją Marioli Urbanek, Chór Akademicki PWSZ z Piły pod dyrekcją Karola Urbanka, Chór św. Cecylii z parafii rzymsko-katolickiej św. Rodziny w Pile – pod dyrekcją Błażeja Mazanowskiego, "CHÓR Halka" z Piły, Chór "Di Ortica" z Szydłowa, którym dyrygował Przemysław Wojnarowski oraz miejscowy Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga - pod dyrekcją Natalii Karolak.

Każdy z chórów wykonał 4 kolędy, następnie wszyscy zebrani w kościele św. Jana, chórzyści i słuchacze, zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Po każdym występie chóru dla dyrygentów przygotowane były pamiątkowe ryngrafy ufundowane przez Firmę Studio K2 z Piły, które wręczone zostały przez Prezes Rady Parafialnej Marią Ajmietiew i miejscowego proboszcza ks. Tomasz Wolę.

Wspólne ekumeniczne śpiewanie było połączone z akcją zbiórki pieniędzy na budowę pilskiego Hospicjum przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. B. Stanisławy Leszczyńskiej, którego idee i działania przedstawił Prezes Towarzystwa dr n. med. Paweł Wiszniewski. W ten sposób, wcześniej niż zwykle, rozpoczęto w Pile ekumeniczne spotkania chrześcijan różnych wyznań.comments powered by Disqus comments powered by Disqus