Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Koszalinie

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Koszalinie

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     14.03.2017 13:27

W Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie w 2. Niedzielę przed postem Sexagesimae odbyło się uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej.

Uroczystość miała miejsce 19 lutego 2017 w kaplicy Centrum Luterańskiego w Koszalinie. Podczas nabożeństwa obecni byli parafianie z Koszalina oraz filiałów, które również mają swoją reprezentację w Radzie. 

"Zostaliście wybrani jako przedstwiciele parafian do Rady Parafilanej, aby móc wspierać swojego proboszcza, podejmować ważne decyzje i brać odpowiedzialność za Waszą parafię i jej filiały. Będziecie wspólnie dbać o czystość nauki, edukację, diakonię oraz inne obszary działalności parafilnej" - takie słowa skierował do wprowadzanej Rady Parafilnej biskup Marcin Hintz - zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA.

Zarówno ks. Janusz Staszczak - proboszcz parafii jak i bp prof. Marcin Hintz podziękowali radnym za gotowość do pracy w Radzie Parafialnej i zaangażowanie w działania mające na uwadze dobro parafii, diecezji i całego Kościoła.

foto. Janusz Kraszewskicomments powered by Disqus comments powered by Disqus