Relacja z I Sesji VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Relacja z I Sesji VI Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     16.03.2017 23:05

W dniach 10-11 marca 2017 roku w Bydgoszczy obradował Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

I sesja VI kadencji Synodu odbyła się na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od modlitwy w kościele Zbawiciela, którą poprowadził zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz. Po rozważaniu Słowa Bożego Biskup oraz radca Diecezji ks. Janusz Staszczak odebrali ślubowanie świeckich członków Synodu, wybranych jesienią ubiegłego roku, jako reprezentantów poszczególnych parafii do władz Diecezji.

Po wieczornej piątkowej modlitwie zaplanowano również sesję referatową, która odbyła się w sali Centrum Parafialnego bydgoskiej parafii. Referat pt. Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje wygłosił ks. bp Marcin Hintz. Następnie słuchacze podzielili się swoimi refleksjami i odbyła się krótka dyskusja na forum.

Wieczorem odbyła się również część integracyjna, którą poprowadziła kurator Diecezji Izabela Główka-Sokołowska. Synodałowie mieli okazję zaprezentować się i lepiej nawzajem poznać.

Drugi dzień sesji Synodu DPW rozpoczął się w sobotni poranek od nabożeństwa spowiednio-komunijnego, które wspólnie poprowadzili ks. bp Marcin Hintz, ks. radca Janusz Staszczak, który wygłosił kazanie oraz ks. Marek Loskot i ks. Marcin Rayss, którzy poprowadzili liturgię. Podczas nabożeństwa ślubowanie złożyli pozostali Synodałowie, którzy dojechali w sobotę rano.

Po nabożeństwie rozpoczęły się właściwe obrady. Najpierw Synod DPW minutą ciszy uczcił pamięć zmarłej w wieku 41 lat po ciężkiej chorobie w dniu 8 marca śp. Anny Boruty-Bisok, teologa i katechetki, która pełniła swoją służbę w poznańskiej parafii. Następnie rozpoczęła się sesja wyborcza, której celem było wyłonienie nowej Rady Diecezjalnej, członków Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej oraz świeckich delegatów do Synodu Kościoła. Tę część obrad prowadził zwierzchnik Kościoła E-A w RP, ks. bp Jerzy Samiec. Synod DPW wybrał ks. Janusza Staszczaka z parafii w Koszalinie na radcę duchownego, a Jarosława Kłaczkowa z parafii w Toruniu na radcę świeckiego Rady Diecezjalnej. Kuratorem Diecezji wybrana została ponownie Izabela Główka - Sokołowska z parafii w Koszalinie. W wyborach do Rady Diecezjalnej nie było innych kandydatów. Członkami diecezjalnej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: ks. Waldemar Gabryś z Leszna, Jan Wild ze Słupka oraz Bogdan Wesołowski z Włocławka. Synod DPW typował również kandydatów na sędziów Sądu Dyscyplinarnego. Wyboru sędziów dokona Synod Kościoła podczas wiosennej sesji w kwietniu.

Do Synodu Kościoła wybrano (w kolejności alfabetycznej): Andrzeja Banerta z parafii w Kaliszu, Jarosława Kłaczkowa z parafii w Toruniu oraz Bogumiła Linde z parafii w Sopocie. Zastępcą została Adrianna Gabryś z parafii w Lesznie. W wyborach tych kandydowało osiem osób.

Jako iż wiosenna sesja Synodu ma charakter również sprawozdawczy, po przeprowadzonych wyborach i krótkiej przerwie, Synodałowie wysłuchali sprawozdań środowiskowych duszpasterzy diecezjalnych. Ze swojej służby oraz z działalności relacje kolejno zdawali: Ogólnopolski Duszpasterz Motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – ks. Karol Niedoba, Dyrektor Diakonii DPW – ks. Wojciecha Froehlich oraz kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – ks. kmdr por. Marcin Pilch.

Po przyjęciu sprawozdań duszpasterzy przez Synod relację ze swojej działalności zdała Rada Diecezjalna. Słowo wygłosiła kurator Diecezji Izabela Główka-Sokołowska oraz duchowny radca Diecezji, ks. Janusz Staszczak, a następnie swoje sprawozdanie za rok 2016 przedstawił zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz.

Po przyjęciu sprawozdania Rady Diecezjalnej i Biskupa Diecezji za rok 2016, Synod zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła księgowa Diecezji Dorota Mielczarek oraz z protokołem z posiedzenia Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i na wniosek tejże udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej oraz zatwierdził sprawozdanie finansowe. Następnie omówiono i odpowiednią uchwałą przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2017, w który uwzględniono specjalne środki przeznaczone na diecezjalne obchody 500-lecia Reformacji.

Ks. bp Marcin Hintz przekazał Synodałom również ulotkę promującą różne wydarzenia parafialne i diecezjalne związane z obchodami jubileuszu 500-lecia Reformacji i zachęcił do wspólnego świętowania.

Obrady zakończono modlitwą, po czym udano się na wspólny obiad.

Relacja: ks. Marcin Rayss.

Foto: Sławomir Kołtuński, ks. Waldemar Gabryś.comments powered by Disqus comments powered by Disqus