Rada Miasta Gdańska wystosowała rezolucję upamiętniająca 500-lecie Reformacji na Pomorzu Gdańskim

Rada Miasta Gdańska wystosowała rezolucję upamiętniająca 500-lecie Reformacji na Pomorzu Gdańskim

  Parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie   |   Dodano:     04.09.2017 18:07

31 sierpnia 2017, podczas sesji Rady Miasta Gdańska radni jednomyślnie uchwałęw sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji na Pomorzu Gdańskim.

W treści rezolucji czytamy:

„W 2017 r. obchodzimy 500. rocznicę wydarzenia, które na zawsze zmieniło oblicze Europy.
W krótkim czasie po ogłoszeniu 95 tez Marcina Lutra, co stało się symbolicznym początkiem
Reformacji, nowe idee dotarły do Gdańska i to tu, z ambony kościoła NMP – najważniejszej
świątyni w mieście, wygłoszono pierwsze ewangelickie kazanie w Królestwie Polskim.
Zwycięstwo Reformacji w naszym mieście usankcjonował w 1557 r. król Zygmunt August.
Odtąd aż do 1945 r. ewangelicy mieli decydujący wpływ na sprawy Gdańska, który stanowił
najważniejszy ośrodek Reformacji w wielonarodowościowej I Rzeczypospolitej.
Ewangelikami byli najwięksi gdańszczanie doby przedrozbiorowej: Jan Heweliusz, Daniel
Gabriel Fahrenheit czy Daniel Gralath.

Dziś, gdy dawne kościoły ewangelickie w Gdańsku służą przeważnie katolikom, a
spadkobiercy Reformacji stanowią w mieście i regionie mniejszość, pragniemy wyrazić
szacunek wobec członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz zapewnić, że
cenimy ich rolę i wkład, jaki wnieśli w kulturę i duchowość Gdańska i całego Pomorza
Gdańskiego”.

W rezolucji dalej czytamy: Pamiętamy, że w ścisłym związku z ideami odnowy życia religijnego zapoczątkowanymiprzez Lutra powstały wspaniałe dzieła sztuki, którymi dziś szczycą się gdańskie kościoły imuzea, by wymienić tylko najważniejsze: kamienny ołtarz Abrahama van den Blocka wkościele św. Jana, „Tablicę jałmużniczą” Antona Möllera w Bazylice NMP czy obrazy Izaakavan den Blocka i Hansa Vredemana de Vries w Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta.

Dla ewangelickich świątyń gdańscy kompozytorzy tworzyli kantaty i muzykę organową,
których piękno na nowo odkrywają muzykolodzy naszych czasów.
Wielką zasługą gdańskiej Reformacji było założenie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego– szkoły, która wykształciła wielu wybitnych gdańszczan, jak wspomnianych już Heweliuszai Gralatha”.

W sesji Rady Miasta udział wzięli bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz Władysław Jamborowicz – kurator trójmiejskiej Parafii.

W okolicznościowym wystąpieniu bp Marcin Hintz podziękował Radzie Miasta i Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi za inicjatywę przeprowadzenia Uchwały oraz za pomoc w organizacji głównych obchodów 500.lat Reformacji w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, jakie miały miejsce w dniach 18-21 maja b.r. Biskup podkreślił, że Parafia Trójmiejska, która w swej ustawowej nazwie ma zapis: Gdańsk-Gdynia-Sopot jest bezpośrednim kontynuatorem wielowiekowych tradycji gdańskiego ewangelicyzmu i dzisiaj aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym Pomorza Gdańskiego. Podkreślił, że dzisiejsza inicjatywa Radnych Gdańska wpisuje się w podobne uchwały podjęte na Śląsku, Dolnym Śląsku i Mazurach.

Biskup zaprosił Radnych na otwarcie Wystawy Reformacyjnej w „Zielonej Bramie” – części Muzeum Narodowym w dniu 31 października oraz na reformacyjnej nabożeństwo w sopockim kościele.comments powered by Disqus comments powered by Disqus