Relacja z wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

Relacja z wiosennej sesji Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Poznaniu

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     20.03.2018 12:50

W dniach 9-10 marca 2018 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu odbyła się wiosenna, sprawozdawcza sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP.

Dwudniowa sesja rozpoczęła się w piątek popołudniu. Zebranych przywitał zwierzchnik Diecezji, ks. bp Marcin Hintz, a następnie poprowadził rozważanie Słowa Bożego w kościele Łaski Bożej.

Pierwszego dnia obrad zaplanowano część referatową. Synodałowie mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów poświęconych zagadnieniu konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Referentami byli ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla, który wygłosił referat pt. Konfirmacja na Śląsku Cieszyńskim – teoria i praktyka oraz ks. Marcin Kotas - proboszcz PEA w Poznaniu, który wygłosił referat pt. Wyzwania wobec konfirmacji – spojrzenie z perspektywy parafii diasporalnych. Po referatach odbyła się dyskusja, Synodałowie zastanawiali się przede wszystkim nad wiekiem młodzieży przystępującej do konfirmacji w związku z reformą edukacji w Polsce. Temu zagadnieniu będzie poświęcona również najbliższa sesja Synodu Kościołem, dlatego Synod DPW powołał specjalną komisję, której powierzył opracowanie oficjalnego stanowiska naszej Diecezji w tej kwestii. Stanowisko Synodu DPW zostanie przedstawione na kwietniowej sesji Synodu Kościoła.

Drugi dzień rozpoczął się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego. Kazanie podczas sobotniego nabożeństwa wygłosi ks. Marcin Liberacki - wikariusz PEA w Poznaniu, spowiedź poprowadził bp Marcin Hintz, a liturgię ks. radca Janusz Staszczak oraz ks. Marcin Kotas.

Następnie odbyła się sesja sprawozdawacza, podczas której Synodałowie wysłuchali sprawozdań duszpasterzy środowiskowych oraz sprawozdania Biskupa i Rady Diecezjalnej - ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Po przyjęciu sprawozdań Synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 oraz protokołem Komisji Rewizyjnej DPW. Synod udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej i przyjął preliminarz budżetowy na rok 2018. Na zakończenie omówiono wolne wnioski. Synod modlitwą i błogosławieństwem zakończył Biskup Diecezji.comments powered by Disqus comments powered by Disqus