XXXII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i 150-lecie kościoła w Lipnie

XXXII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i 150-lecie kościoła w Lipnie

  Parafia Lipno   |   Dodano:     31.05.2018 10:37

Trzy radosne uroczystości wypełniły Kościół św. Trójcy w Lipnie 27 maja 2018 roku: Jubileusz 150-lecia poświęcenia Kościoła, XXXII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i Święto Trójcy Bożej.

Z zaproszenia skorzystało sześć chórów parafialnych naszej diecezji, chór z parafii: Sopot, Piła, Bydgoszcz, Poznań, Toruń i Rypin. Nabożeństwu przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz, a w liturgii, obok gospodarza miejsca ks. Dawida Mendroka, służyli ks. kpt. Tomasz Wola prowadzący spowiedź i ks. Michał Walukiewicz czytający teksty liturgiczne. Na zakończenie nabożeństwa słowo pozdrowienia przekazał starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski – organizator pomocniczy Zjazdu Chórów, Sekretarz Miasta Lipno Pani Renata Gołębiewska, oraz proboszcz zaprzyjaźnionej parafii Rzymskokatolickiej w Lipnie ks. Kanonik Henryk Kołodziejczyk.

Bezpośrednio po nabożeństwie chóry diecezji przedstawiły swój bogaty w różne rodzaje trzy i czterogłosowej muzyki repertuar. Na zakończenie wszystkie chóry zaśpiewały wspólnie dwie pieśni specjalnie opracowane przez dyrygenta chóru w Bydgoszczy dra Jakuba Kwintala na tą okoliczność: Boże, coś Polskę i Brońże, Panie, nas na wieki. Tradycyjnie po Zjeździe Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej miał miejsce piknik diecezjalny integrujący chóry i przybyłych z pobliskich parafii we Włocławku i Rypinie.

Zaproszenie na kolejny, XXXIII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, wystosowała Parafia w Toruniu, zapraszając na niedzielę Cantate, 19 maja 2019 roku. 

Tekst: ks. Dawid Mendrok

Fot.: Sławomir Kołtuńskicomments powered by Disqus comments powered by Disqus