Konferencja naukowa pt. Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie

Konferencja naukowa pt. Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     11.10.2018 15:55

W dniach 11-12 października 2018 roku w ramach XI Forum Europa Nostra  na terenie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce konferencja naukowa pt. Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie, zorganizowana wspólnie przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz Academia Europa Nostra.

Słowo pozdrowienia do zebranych wygłosił zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP i proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku - ks. bp prof. Marcin Hintz.

Blok poświęcony ewangelikom poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG), który wygłosił również wykład pt. Polscy ewangelicy w 1918 roku. Natomiast nasz współwyznawca ze Śląska Cieszyńskiego, dr Józef Szymeczek (Uniwersytety Ostrawski) wygłosił wykład pt. Rok 1918 w augsburskich zborach ewangelickich w lewobrzeżnej części Śląska Cieszyńskiego.

W konferencji wzięli udział m.in.: radca Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej prof. Jarosław Kłaczkow (UMK), członek Synodu Kościoła i sopockiej parafii prof. Bogumił Linde oraz parafianie z Trójmiasta.

Rok 1918 to przełomowa data w dziejach Polski, Europy, świata. Powstał wtedy nowy ład polityczny na naszym kontynencie, odrodziło się państwo polskie. Ale historia nie toczy się tylko na szczeblu politycznym w wymiarze międzynarodowym, toczy się w rodzinach, społecznościach lokalnych, różnych środowiskach. Na sesji „Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie” chcielibyśmy zwrócić uwagę na ten wymiar, pokazać jak ów rok przebiegał w konkretnej wsi, mieście, regionie, kraju, ale także w rozmaitych kręgach społecznych, narodowościowych, kulturowych; również jak poszczególne osoby zachowywały się, reagowały na zmieniającą się sytuację, czy miały świadomość przełomowości tych wydarzeń. Nie ograniczamy się tylko do terenów polskich, chcemy spojrzeć na 1918 r. także z szerszej europejskiej perspektywy.comments powered by Disqus comments powered by Disqus