Święto Uniwersytetu Gdańskiego - inauguracja obchodów jubileuszu 50-lecia UG

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - inauguracja obchodów jubileuszu 50-lecia UG

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     20.03.2019 18:13

20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś jest to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. 20 marca każdego roku Uniwersytet Gdański obchodzi swoje święto. W tym roku jest to 49. rocznica powołania Uczelni. Uroczyste posiedzenie Senatu UG, które odbyło się z okazji tegorocznego święta, miało szczególny charakter. JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała, podczas swojego przemówienia, ogłosił otwarcie roku jubileuszowego 50-lecia Uczelni. Obchody zaplanowano na rok 2019 i 2020.

W uroczystości brał udział m.in. Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bp prof. Marcin Hintz, który sprawuje patronat honorowy nad obchodami. W ramach programu Święta Uniwersytetu odbyło się wręczenie Nagród Naukowych Rektora UG oraz koncert Akademickiego Chóru UG pod dyr. prof. Marcina Tomczaka.

Tuż po uroczystości, przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji UG odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Śp. Prezydent Lech Kaczyński pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1972-1997. W odsłonięciu tablicy brali udział m.in. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz córka Lecha Kaczyńskiego - Marta Kaczyńska.

fot. Przemek Świderski / Dziennik Bałtyckicomments powered by Disqus comments powered by Disqus