Życzenia ks. bpa Marcina Hintza z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Życzenia ks. bpa Marcina Hintza z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     12.04.2020 9:09

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się życzenia w formie nagrania, udostępnionego na YouTube, od zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bpa Marcina Hintza, z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE KSIĘDZA BISKUPA

WIELKANOC Anno Domini 2020 jest wyjątkowa pod wieloma względami – z przyczyn niezależnych od nas. Nie możemy w tym roku być razem w naszych kościołach i wyśpiewać radosne „Alleluja!”, „Chwała Panu!”.

Również życzenia świąteczne w tym roku składamy sobie inaczej, na odległość, przez telefon i pocztę elektroniczną lub w formie nagrań – jak uczynił to ks. bp Marcin Hintz.

Niechaj jednak te wszystkie ograniczenia i dolegliwości nie przysłonią nam prawdziwej radości płynącej z wyjątkowej ewangelii wielkanocnego poranka, że oto Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, zmartwychwstał! Ta dobra nowina wlewa w nasze serca otuchę i niewzruszoną nadzieję, że Boży Syn ma odtąd klucze śmierci i piekła, a nam została darowana łaska żywota wiecznego.

Dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, niewiasty zastały pusty grób. Śmierć została pokonana! Jezus żyje, z Nim i ja! Alleluja!

 

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła
(Obj 1,18).comments powered by Disqus comments powered by Disqus