Święto Wniebowstąpienia Pańskiego - czwartek 21 maja

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego - czwartek 21 maja

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     20.05.2020 15:45

W czwartek, czterdzieści dni po Wielkanocy, Kościół wspomina wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich.

Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu przebywał wśród uczniów. Po upływie tego czasu Apostołowie udali się razem na Górę Oliwną (Dzieje Apostolskie 1,12). W obecności uczniów Jezus uniósł się w górę i zniknął. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa opisują: Ewangelia Marka 16:19, Ewangelia Łukasza 24:50-51 oraz Dzieje Apostolskie 1:9-11.

Wniebowstąpienie Pańskie, które jest ukoronowaniem Zmartwychwstania, nawiązuje i zapowiada również obietnice dane przez Pana Jezusa – zesłanie Ducha Świętego i jego powtórne przyjście. Przypomina o tym modlitwa w liturgii komunijnej Kościoła: „Boże, Ojcze nasz niebiański, wspominając zbawczą mękę i śmierć Twojego Syna, uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale”.

Znaczenie tego święta dla ewangelików posiada również wymiar prawny. W ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zapisano, że Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest dla luteran dniem wolnym od pracy (art.14).

W ten dzień w kościołach luterańskich odbywają się świąteczne nabożeństwa, zwyczajowo odprawiane w godzinach popołudniowych.

Poniżej lista transmisji nabożeństw dostępnych za pośrednictwem Internetu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa:

https://www.luteranie.pl/nowosci/nabozenstwa_online_wniebowstapienie,6718.htmlcomments powered by Disqus comments powered by Disqus