Zmarł śp. Bernard Rozwałka

Zmarł śp. Bernard Rozwałka

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     08.09.2020 10:30

W nocy z 28/29 sierpnia zmarł w wieku 69 lat śp. adw. Bernard Rozwałka, długoletni Prezes Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.

Śp. Bernard Rozwałka urodził się 17 lutego 1951 roku w Szczecinie. Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, związał się z tym miastem na stałe. W Poznaniu odbył aplikację sądową, a następnie adwokacką. 

Od 1982 r. był członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu i mocno zaangażował się w jej życie. Od ok. 30 lat był członkiem Rady Parafialnej, a przez kilka kadencji pełnił funkcję prezesa.
Przez 5 kadencji był członkiem Synodu Kościoła, w tym przez jedną kadencję wiceprzewodniczącym Rady Synodalnej. Od 1983 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w ramach którego przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego. 

Od wielu lat pracował w samorządzie adwokackim będąc członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, pełnił w niej także funkcję wicedziekana.

Pozostawił żonę, dwóch synów, bliższą i dalszą rodzinę. 

Nabożeństwo żałobne odbyło się 7 września 2020 o godz. 11.00 w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej w Poznaniu przy ul. Obozowej 5. Zaś pożegnanie nad grobem miało miejsce tego samego dnia na cmentarzu komunalnym Miłostowo w Poznaniu (przy kaplicy od ul. Warszawskiej) o godz. 12.45. 

W nabożeństwie i pożegnaniu uczestniczyli duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej z ks. bp. Marcinem Hintzem na czele, który wygłosił kazanie. W pogrzebie wzięli udział również ks. bp Waldemar Pytel - zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej oraz były wikariusz poznańskiej parafii, ks. Marcin Liberacki. Mowę pożegnalną na grobem wygłosił proboszcz parafii w Poznaniu, ks. Marcin Kotas, a w imieniu Rady Parafialnej śp. Bernarda Rozwałkę pożegnał Jerzy Gizło.comments powered by Disqus comments powered by Disqus