Diecezjalna Konferencja Duchownych w Rypinie

Diecezjalna Konferencja Duchownych w Rypinie

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     25.09.2020 11:39

Dnia 22 września 2020 duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej spotkali się na kolejnej konferencji - tym razem w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie.

Konferencja rozpoczęła się od nabożeństwa Słowa Bożego, podczas którego kazanie na tekst z 2. Listu do Tymoteusza, wyznaczony na 16. Niedzielę po Trójcy Św., wygłosił zwierzchnik DPW, ks. bp Marcin Hintz, natomiast liturgię poprowadził gospodarz miejsca, ks. Dawid Mendrok - proboszcz-administrator parafii w Rypinie.

Na nbożeństwie, oprócz parafian z Rypina i duchownych, był obecny również Burmistrz Rypina, p. Paweł Grzybowski. Była to okazja do złożenia podziękowania Burmistrzowi za okazaną pomoc i zaangażowanie przy renowacji ewangelickiego kościoła w Rypinie. Głos zabrał również Burmistrz wyrażając radość z obecności społeczności ewangelickiej w Rypinie i z tego, że kościół odzyskuje swój blask.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady, które z racji pięknej pogody, odbyły się pod gołym niebem, na placu przed plebanią. Obradom przewodniczył Biskup Diecezji, obecni byli wszyscy duchowni. Oprócz dyskusj dot. spraw bieżących naszej Diecezji i Kościoła, jednym z głównych tematów były przygotowania do zdalnej sesji Synodu zaplanowanej na sobotę 26 września 2020, podczas której Synodałowie mają m.in. zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy na rok 2020.

Podczas konferencji ks. Wojciech Froehlich przekazał księżom zamówione świece "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" oraz dyspensery zakupione w ramach projektu Diakonii DPW przy dofinansowaniu partnerskiego Kościoła Nordkirche. Każda parafia otrzymała automatyczne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone na statywie. Projekt jest realizowany w ramach środków przeznaczonych do walki z pandemią koronawirusa.

Ponadto na konferencji została zaprezntowana książka wydana przez poznańską parafię z okazji obchodów 100-lecia parafii. Ks. Marcin Kotas zaprezentował i wręczył księżom publikację pt. Bo przy mnie stał, zawierającą teksty, kazania, rozmyślania i modlitwy wieloletniego proboszcza Parafii śp. ks. seniora Tadeusza Raszyka. 

Dziękujemy serdecznie parafianom z Rypina oraz ks. Dawidowi Mendrokowi za gościnność i zorganizowanie obrad.



comments powered by Disqus comments powered by Disqus