Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     05.01.2021 12:23

Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii według św. Jana 15,1–17.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Przyjmując wybranie
  • Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
  • Dzień 3: Formując jedno ciało
  • Dzień 4: Modląc się wspólnie
  • Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
  • Dzień 6: Przyjmując innych
  • Dzień 7: Wzrastając w jedności
  • Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już ponad stuletnią tradycję i odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 roku będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Zgodnie z wytycznymi, ustalonymi na ogólnopolskiej konferencji przewodniczących oddziałów regionalnych, mają odbyć się tylko główne nabożeństwa ekumeniczne.

W Gdańskim Oddziale Regionalnym Polskiej Rady Ekumenicznej, którego przewodniczącym jest ks. bp Marcin Hintz, zaplanowano jedno, centralne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku w środę 20 stycznia o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach ekumenicznych organizowanych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021.comments powered by Disqus comments powered by Disqus