Odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

Odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej DPW

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     06.02.2021 22:46

W dniu 25 stycznia 2021 r., poprzez platformę do wideokonferencji ZOOM, odbyło się zdalne posiedzenie Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Zebranych powitał ks. bp Marcin Hintz, który rozpoczął posiedzenie modlitwą. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Diecezjalnej.

Jedną z głównych kwestii było omówienie przez Radę Diecezjalną sytuacji duszpasterskiej w poszczególnych parafiach DPW podczas stanu pandemii. Relację, na podstawie informacji zebranych od duchownych podczas konferencji księży, zdał ks. bp Marcin Hintz.

Dokonano również podsumowania kończącego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021, który w tym roku, ze względu na obostrzenia i konieczność zachowania dystansu społecznego, miał inny wymiar. W poszczególnych okręgach, w których działa Polska Rada Ekumeniczna, zadecydowano, że odbędą się tylko pojedyncze, centralne nabożeństwa ekumeniczne. Ks. radca Janusz Staszczak wspomniał również o zastosowanym rozwiązaniu w Koszalinie – przeniesieniu nabożeństw ekumenicznych na czas po pandemii.

W dyskusji wzięli również udział Kurator DPW, Izabela Główka-Sokołowska, która zdała relację z działalności diakonijnej w parafii koszalińskiej. Z kolei Zwierzchnik DPW, bp Marcin Hintz, omówił spotkanie duchownych DPW z ks. dr. Grzegorzem Giemzą, dyrektorem Polskiej Rady Ekumenicznej, które było poświęcone pracy duszpasterskiej w szpitalach w czasie pandemii. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP przystąpił do akcji „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”. Organizatorem akcji jest Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, a od strony technicznej akcję wspiera POLKOMTEL. Jednym z głównych celów akcji jest umożliwienie duchownym różnych wyznań wchodzenie do szpitala na oddziały COVID-owe w celu niesienia pomocy duszpasterskiej. Ks. dyr. Grzegorz Giemza jest koordynatorem akcji z ramienia Polskiej Rady Ekumenicznej, natomiast z ramienia Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej koordynatorem akcji został wybrany ks. Marcin Kotas – proboszcz poznańskiej parafii.

Rada Diecezjalna zajmowała się również kwestiami administracyjnymi. Oprócz bieżących spraw diecezjalnych przyjęto także prowizorium budżetowe na rok 2021, pozwalające na realizowanie na bieżąco działalności Diecezji.

Posiedzenie modlitwą i błogosławieństwem zakończył ks. radca Janusz Staszczak.comments powered by Disqus comments powered by Disqus