Wraz z Środą Popielcową rozpoczął się Czas Pasyjny

Wraz z Środą Popielcową rozpoczął się Czas Pasyjny

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     17.02.2021 13:35

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym (Łk 18,31).

17 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Pokuty i Modlitwy (tzw. Środa Popielcowa), który rozpoczyna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim CZAS PASYJNY, zwany też Wielkim Postem. Czas Pasyjny to 40-dniowy okres przygotowujący nas do przeżywania Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa (Wielki Piątek) oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc).

Nazwa tego okresu liturgicznego pochodzi od słowa „pasja”, oznaczającego mękę i cierpienie Jezusa Chrystusa. Czas pasyjny wzywa nas do zadumy nad pasją Chrystusa i zachęca do wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, modlitwy, lektury Słowa Bożego i odsunięcia od siebie spraw zewnętrznych.

Jest to też czas pokuty, rozumianej jako upamiętanie, powrót do Boga i Jego Słowa, do społeczności Kościoła, m.in. poprzez spowiedź i sakrament Komunii Świętej. Pasyjna refleksja wiedzie przez świadomość własnej grzeszności, do odnalezienia Bożej łaski i przyjęcia odkupienia, które stało się faktem przez ofiarę Bożego Syna na krzyżu Golgoty. To jest poselstwo krzyża, które jest postawione w centrum ewangelizacji, nauczania, duszpasterstwa i świadectwa Kościoła.

Tajemnica Krzyża i Odkupienia, zbawienia człowieka z łaski przez wiarę w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa, stanowi fundament ewangelickiej duchowości i teologii, dlatego też tak mocno w luterańskiej pobożności akcentowany jest Czas Pasyjny i wyraźnie różni się on w liturgii od pozostałych okresów roku kościelnego. W czasie nabożeństwa w tym okresie we wszystkich antyfonach opuszcza się „Alleluja” i śpiewa się w to miejsce „Amen”, a w liturgii wstępnej zamiast Gloria in excelsis (Chwała Bogu na wysokościach) śpiewa się starokościelny hymn Aufer a nobis (Zgładź, o Panie Boże wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze). Zmieniane są również nakrycia ołtarzowe (antepedia) – kolorem liturgicznym jest kolor fioletowy, symbol pokuty. W wielu parafiach luterańskich odprawiane są też tygodniowe nabożeństwa pasyjne, które wprowadzają wiernych w historię Męki Pańskiej – nabożeństwa te stanowią formę ewangelickiej formę Drogi Krzyżowej.

Post w Kościele ewangelickim ma przede wszystkim wymiar etycznej postawy wobec drugiego człowieka. W praktyce oznacza to zwrócenie się ku bliźniemu i świadectwa wiary wyrażanej w czynnej miłości. Dlatego też Diakonia Polska w czasie pasyjnym, podobnie jak a Adwencie, prowadzi ekumeniczną akcję charytatywną pod nazwą „Skarbonka diakonijna”. Akcja rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Świąt Wielkanocnych. W tym czasie cztery organizacje – Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – zachęcają do rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek, które będzie można odebrać w swoim kościele lub kancelarii parafialnej. Hasło Skarbonki Diakonijnej 2021 brzmi Czas miłosierdzia.

Przypominamy również, że w każdą niedzielę transmitowane są nabożeństwa ewangelickie w telewizji publicznej na kanale TVP 3 o godz. 15.50. Najbliższe nabożeństwo, w 1. Niedzielę Pasyjną dnia 21 lutego, będzie transmitowane z terenu naszej diecezji, z kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia.

Życzymy Wam, Drodzy, błogosławionego Czasu Pasyjnego Anno Domini 2021.comments powered by Disqus comments powered by Disqus