27 marca na ZOOM odbyła się wiosenna sesja Synodu DPW

27 marca na ZOOM odbyła się wiosenna sesja Synodu DPW

  Diecezja Pomorsko-Wielkopolska   |   Dodano:     31.03.2021 18:53

Tegoroczna sprawozdawcza, wiosenna sesja Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, odbyła się w sobotę 27 marca 2021 roku. Sesja, ze względu na pandemię COVID-19, była zdalna, a Synodałowie spotkali się za pośrednictwem Internetu poprzez platformę do wideokonferncji ZOOM.

Synod DPW już po raz drugi obradował właśnie w takiej formie, czyli online. W ubiegłym roku we wrześniu sesja Synodu obyła się również na ZOOM.

Synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniami duszpasterzy środowiskowych z ich działalności za rok 2020. Drogą elektorniczną swoje sprawozdania przesłali: Duszpasterz Młodzieżowy, Duszpasterz Motocyklistów, Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Dyrektor Diakonii DPW.

Również Rada Diecezjalna zdała sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020. Ks. bp Marcin Hintz odczytał sprawozdanie Biskupa z życia Diecezji, a kurator DPW, p. Izabela Główka-Sokołowska, skierowała słowo do Synodałów i dokonała podsumowania minionego roku, który przebiegał w cieniu pandemii koronawirusa. Ta nowa dla nas wszystkich rzeczywistość wymogła też nowe formy głoszenia Słowa Bożego, ewangelizacji oraz szeroko pojętej służby na rzecz drugiego człowieka. Większość życia przeniosła się do Internetu i dotyczyło to nie tylko życia społecznego, ale także życia parafii, diecezji, jak i całego Kościoła. We wszystkich sprawozdaniach to właśnie temat funkcjonowania Kościoła w trakcie pandemii COVID-19 dominował.

Po przyjęciu wszystkich sprawozdań Synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 oraz protokołem Komisji Rewizyjnej DPW. Synod udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej, a następnie przyjął preliminarz budżetowy na rok 2021.

Kolejną częśc obrad poprowadził radca świecki DPW, prof. Jarosław Kłaczkow. Synodałowie dyskutowali i dzielili się swoimi doświadczeniami dot. przeżywania czasu pandemii i funkcjonowania poszczególnych parafii w trudnym okresie. Pomimo ograniczeń, lockdownu i obostrzeń w roku 2020 udało się zrealizować bardzo wiele i pojawiły się nawet pozytywne aspekty, spowodowane większą aktywnością Kościoła online. Do tych można na pewno zaliczyć transmisje nabożeństw ewangelickich na szeroką skalę - zarówno poprzez media społecznościowe, jak i transmisje w Telewizji Publicznej. Wszyscy jednak zgodnie wyrazili tęsknotę za powrotem do normalności, do kościelnych ławek i spotkań twarzą w twarz.

Na zakończenie omawiano również plany na najbliższe miesiące, a Zwierzchnik DPW przekazał informacje dot. przedłużenia jego kadencji i przeprowadzenia wyborów na urząd biskupa diecezjalnego, które miały odbyć się jesienią ubiegłego roku w trybie stacjonarnym - co uniemożliwiła pandemia. Synodałowie zapoznali się również z uchwałą Synodu Kościoła przedłużąjącą o 12 miesięcy kadencje wszysktich wybieralnych gremiów kościelnych, w tym delegatów do synodów diecezjalnych.

Obrady zakończono wspólną modlitwą.comments powered by Disqus comments powered by Disqus